Odborné sociální poradenství

Kontakt: Občanské sdružení Za branou, z.s.

Poradna-Krakovská 21, Praha 1

Tel.:775 722 784

e-mail: zabranou@gmail.com

Vedoucí služby: Mgr. Jan Frank

 

Odborné sociální poradenství OS Za Branou z.s nabízí zejména sociální, psychologickou a právní pomoc odsouzeným a jejich rodinným příslušníkům. Posláním služby je snížit riziko jejich sociálního propadu po propuštění z výkonu trestu a prevence možné recidivy. Zvláštní důraz klademe na udržení nebo obnovení funkčních vztahů v rodině odsouzených s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

 

Služba je určena odsouzeným  mužům a ženám starším 18 let a jejich rodinným příslušníkům, především:

·         odsouzeným v poslední třetině výkonu trestu odnětí svobody, kteří se na OS Za branou, z.s. obracejí s žádostmi o pomoc při přípravě na propuštění

·         odsouzeným rodičům řešícím právní, případně obecně psychologické aspekty svých vztahů s dětmi či s osobami a institucemi pečujícími o jejich děti,  nebo vztahů s dalšími rodinnými příslušníky.

Nabízíme:

a)      sociálně terapeutické činnosti (pomůžeme s orientací v sociálních systémech, v právní problematice, poradenství v  psychologické oblasti)

b)      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (poskytneme informace z oblasti rodičovských práv, práv dětí, práv pěstounů, rozsahu kompetencí OSPOD, soudů, dětských domovů a pomůžeme při složitějších jednáních)

c)      zprostředkování navazujících služeb (poradíme, kam se můžete se svým problémem dále obrátit)

Psychologické poradenství zahrnuje např. úvod do psychologie dětí a poradenství zaměřené na optimální komunikaci odsouzeného rodiče s dětmi. Rodinám odsouzených pomůžeme orientovat se v právech a povinnostech odsouzených (vč. chodu vězeňství nebo oblasti podmíněného propuštění).

 

Službu může zájemce kontaktovat telefonicky, písemně, e-mailem nebo osobně (poradnu v Krakovské ulici doporučujeme navštívit po předchozím objednání, můžeme si tak na vás vyhradit dostatek času). Dle možností působíme přímo ve věznicích (zejména v Praze, ve Středočeském kraji, v Ústeckém a Plzeňském kraji)

 

 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

ID: 5566013

Kde nás najdete: Krakovská 21, Praha 1, vedoucí služby: Mgr. Jan Frank

Kontakt: 775 722 784, zabranou@gmail.com   

Tato služba je určena mužům a ženám starším 18 let, kteří se na OS Za branou, z.s. obracejí s žádostmi o pomoc při přípravě na propuštění, a také  těm, kteří již brány věznice opustili a zjišťují, že obtížně zvládají návrat do běžného života. Posláním služby je snížit rizika jejich sociálního propadu a prevence možné recidivy.

V praxi to znamená, že lidem, kteří se rozhodnou využít našich služeb, pomůžeme, aby bez větších obtíží například:

 1. uměli pojmenovat své potřeby či názory a nekonfliktně je prosazovat; nevázali se na jediný způsob řešení problému,

 2. dávali přednost zákonému způsobu jednání (např. legálně pracovali, uměli si práci udržet),

 3. budovali vztahy, které jim přinášejí pozitivní hodnoty (rodinné, partnerské, přátelské aj.),

 4. dbali na svůj zevnějšek a způsoby vystupování,

 5. zvládali své emoce při obstarávání svých záležitostí (např. při jednání s úřady),

 6. uměli rozvážně nakládat se svými finančními prostředky (vč. plnění závazků jako je placení vyživovací povinnosti, nájmu, atd.),  

 7. smysluplně využívali svůj volný čas,

 8. orientovali se ve svých právech a povinnostech,

 

Službu může zájemce kontaktovat telefonicky, písemně, e-mailem nebo osobně (poradnu v Krakovské ulici doporučujeme navštívit po předchozím objednání, můžeme si tak na vás vyhradit dostatek času).

Dle možností působíme přímo ve věznicích (zejména v Praze, ve Středočeském kraji, v Ústeckém kraji, v Kraji Vysočina, v Moravskoslezském kraji).

Konkrétně nabízíme např.:

 • podporu při zajištění a udržení si bydlení  

 • pomoc s finanční rozvahou; praktické návody, jak hospodařit s penězi

 • nácvik dovedností potřebných při vyřizování svých osobních záležitostí (např. přijímací pohovor, jednání s úřady, lékaři, zaměstnavateli, majiteli domu aj.) popř. včetně doprovodu

 • nácvik chování a komunikace v různých společenských situacích, pomoc se zvládání zátěžových situací

 • podporu při organizaci volnočasových aktivit,

 • podporu v rozvoji dovedností nezbytných pro zajištění péče o rodinu a nezletilé děti,

 • pomoc s orientací v sociálních dávkách, v právech a povinnostech občana, v pracovně - právní problematice.

 

 

 

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj