VEŘEJNÁ SBÍRKA ZA BRANOU

Váš příspěvek na účet 2301203708/2010 využijeme zejména na přímou pomoc rodinám odsouzených a pro osoby vracející z výkonu trestu, které se ocitají v tíživé situaci. V menší míře na provoz spolku Za branou. Závazný účel sbírky naleznete níže v dokumentu "osvědčení o veřejné sbírce" vydaném Středočeským krajem.

 

Děkujeme za podporu.

 

Vaše Za branou

 

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj