O nás

Těm, kteří neví, co si o našem názvu pomyslet, rychle napovíme. Branou se tu myslí brána vězení a celé sousloví zahrnuje obrazně situaci člověka, který ho po odpykání trestu právě opouští. Co si počne, záleží na každém zvlášť. Je tolik podob návratu do společnosti, kolik je propuštěných: lidé, na které čekají blízcí a příště si dají na konflikt se zákonem pozor, takoví co projít branou zpět do vězení opravdu nechtějí, ale snadno se jim to stává, i ti, co pobyt ve vězení za mimořádnou a nepříjemnou událost nepovažují.

Posláním Občanského sdružení Za branou, z.s. je pomoc osobám ve vězení a po výkonu trestu, jejich rodinám a blízkým za účelem úspěšné resocializace lidí vracejících se z vězení do běžného života. Specifikem přístupu Za branou k postpenitenciární péči je důraz na vztahy odsouzeného pachatele trestné činnosti k rodině a blízkým lidem.

 

Náš tým

Mgr. Martina Mossoczy

Mgr. Martina Mossoczy
Sociální pracovnice, Tel.:724 311 433, E-mail: mossoczy.zabranou@gmail.com
>>

Mgr. Jan Frank

Mgr. Jan Frank
Předseda spolku, projektový manažer: Telefon: +420 775 722 784 mail: zabranou@gmail.com
>>

Mgr. Martin Galbavý

Mgr. Martin Galbavý
psycholog tel. 608 411 862 mail: surt@email.cz
>>

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj