Zpráva ze semináře Umění ve věznicích.

16.04.2012 14:55

Seminář se konal 12. 4. 2012. Hlavní přednášející byl O. Horák, autor projektu "Věznice: místo pro umění", jehož původním záměrem bylo ukázat některá díla z depozitáře Středočeské galerie v Kutné Hoře i mimo galerii, a to i ve věznicích a společně s tím oslovit odsouzené vědomostní soutěží z oblasti výtvarného umění.

Do projektu se přihlásilo 35 odsouzených ze 7 věznic a téměř všichni ho dokončili. S těmito odsouzenými navázalo osobní kontakt několik mladých výtvarníků a dohodli se na společné tvorbě konkrétního díla.

Projekt trval přibližně rok a během této doby umělci odsouzené pravidelně navštěvovali ve věznicích, projekt měl podporu GŘ VS ČR a pedagogů v jednotlivých věznicích. V jeho závěru byly potom ve věznicích vystaveny originály děl známých výtvarníků z galerie a dále byla uspořádána výstava společně vytvořených děl odsouzených a umělců v Praze a v současné době je tato výstava instalována v galerii v Brně. Přednáška byla doplněna fotografiemi z průběhu projektu i výstav. (fotografie jsou na stránkách galerie)

Dle O. Horáka hlavní význam projektu byl v navázání osobních kontaktů mezi umělci a odsouzenými a vnesení nových prvků do věznic. Zajímavé byly rovněž postřehy O. Horáka z vězeňského prostředí. Seminář byl velmi zajímavý a ukázal důležitost propojení těchto dvou světů, a to i prostřednictvím výtvarného umění.

Bedřiška Kopoldová

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj