Zpráva ze semináře o zaměstnávání bývalých vězňů

10.10.2014 16:12
Ve čtvrtek 9. října 2014 jsme uspořádali seminář věnovaný  - nikoliv poprvé - otázce zaměstnávání osob po výkonu trestu. Jeho dějištěm tentokrát nebyla klubovna v SONS, ale Kavárna Dismas (www.dismas.cz) v ulici Na Poříčí na Praze 1, kde díky projektu podpořenému OPPA funguje pracoviště pro osoby po VTOS. Velmi nás překvapil zájem médií, která  - jak se zdá- reagují na informace o recidivě spojené s efekty poslední prezidentské amnestie. Ačkoliv si myslíme, že téma za pozornost stálo už dávno a že to je s tou recidivou přecijen o něco složitější, než jak nám to média většinou ukazují, jsme v zásadě samozřejmě rádi, že se dostavila.
 
 
Historicky poprvé se na náš seminář dostavil vysoký ústavní činitel. S potěšením jsme přivítali paní ministrany spravedlnosti ČR prof. Helenu Válkovou. Ta pronesla zdravici a v průběhu semináře neváhala s přítomnými debatovat a diskutovat. Osud těch, co se vrátí z vězení a chtějí žít jen řádně, jí není lhostejný. Na podobné notě se neslo i vystoupení jejího náměstka pro vězeňství pana Vladimíra Zimmela. 
 
Návštěvníci semináře, vesměs odborníci z nejrůznějších institucí a neziskovek, se tak nechali obsloužit bývalými vězni. V první části semináře vystoupila sama vedoucí projektu Kavárna Dismas, kavárna bez předsudků, Kateřina Plháková. Profesí sociální pracovnice si splnila sen a v nejmenším nelituje. Projekt znamená pracovní příležitost ve vybudování a v provozu kavárny pro 20 osob po výkonu trestu během 24 měsíců. Dle vyjádření Kateřiny jsou vztahy mezi zaměstnanci na dobré úrovni, převažuje u nich vděk, že takovou práci získali. Díky projektu v jejich životopise přibude plnohodnotný záznam o legálním pracovním úvazku a práci nemuseli hledat tak dlouho, jako jiní navrátilci z vězení potýkající se s tradičními požadavky zaměstnavatelů na čistý trestní rejstřík.
 
 
Druhou část semináře vyplnilo vystoupení Xénie Johnové, vedoucí oddělení zaměstnanosti na pražské pobočce Úřadu práce ČR. Přítomní s povděkem kvitovali její prezentaci nástrojů schopných lidem po výkonu trestu pomoci. Jde zvláště o nabídku rekvalifikací a stejně tak o možnost ÚP pomáhat skrze tzv. společensky účelná pracovní místa. Oba tyto nástroje zaznamenaly v posledních letech vývoj, jejich využití je nejen pro osoby po VTOS stále dostupnější. Považme: vždyť takový řidičák na náklaďák v hodnotě 30.000,- Kč může ÚP zájemcům bezezbytku uhradit.
Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj