Zpráva ze 4. semináře o. s. Za branou o pilotním parolovém programu

01.02.2011 12:11

 

27. 1. 2011 se konal další ze seminářů sdružení Za branou, věnovaný problematice návratu z vězení v širších souvislostech. Tentokrát jsme se seznámili s pilotním projektem Probační a mediační služby ČR a Vězeňské služby ČR – „Komise pro podmíněné propuštění“, který se zkráceně zve „parole“.  Pod termínem se skrývá speciální, komunitně pojaté podmíněné propuštění z výkonu trestu, při kterém jsou důkladně prošetřeny záruky nepáchání další trestné činnosti (zejm. motivace, sociální zázemí) a propuštěnému uloženy určité povinnosti a omezení. O podmíněném propuštění rozhodují i v těchto případech pochopitelně soudy, které ale z velké míry respektují doporučující nebo zamítající závěry parolové komise.

V úvodu semináře místopředsedkyně sdružení JUDr. B. Kopoldová ozřejmila základní náležitosti institutu podmíněného propuštění, jeho historii v Evropě a v ČR a jeho právní rámec. Ročně je tímto způsobem z výkonu trestu v ČR propuštěno cca 4000 osob.

Hlavním hostem semináře byla Mgr. I. Günzlová z Gen. ředitelství Věz. služby ČR, koordinátorka parolového projektu. Seznámila účastníky se základními východisky projektu, který vychází ze zahraniční zkušenosti, je určen hlavně pro odsouzené za násilnou trestnou činnost a počítá se v něm i s účastí poškozeného nebo jeho zástupců. Prošli jsme krok za krokem samotným průběhem parolového řízení, seznámili se prostř. kasuistik i s některými konkrétními případy. Do parolového pilotního projektu byly zapojeny 3 věznice (Praha-Ruzyně, Stráž pod Ralskem a Opava) a bylo takto řešeno dosud 30 případů z cílových 60. Po přednášce následovala poměrně obsáhlá diskuse, kromě I. Günzlové odpovídala na dotazy i zástupkyně Probační a mediační služby ČR.

Druhá část semináře měla být věnována svépomocným skupinám a jejich možnému uplatnění v oblasti postpenitenciární péče. Na začátku této části vystoupil Petr Schneedörfler z občanského sdružení Lighthouse, který činnost družení staví na aktivismu a svépomoci, seznámil účastníky s činností tohoto poměrně nového sdružení i se svými vlastními zkušenostmi a odpověděl na dotazy. Následovala krátká diskuse o možnostech svépomoci, ale vzhledem k už pokročilé době bude diskuse k tomuto tématu pokračovat na dalším semináři. 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj