Zpráva ze 3. semináře o. s. Za branou o dětech uvězněných

28.12.2010 21:47

 

Občanské sdružení Za branou uspořádalo v prosinci další ze seminářů, věnovaných problematice vztahů odsouzených a jejich rodinných příslušníků. Tentokrát jsme se díky návštěvě z Českého helsinského výboru mohli zaměřit na vztahy mezi rodiči, kteří jsou ve výkonu trestu a jejich dětmi.

Hostem a hlavní přednášející byla Mgr. Markéta Kovaříková, ředitelka Českého helsinského výboru a koordinátorka úspěšného projektu „Děti vězněných rodičů“.

Helsinský výbor se již několik let věnuje problematice dětí vězněných rodičů – na žádost odsouzených pomáhá zajišťovat asistované návštěvy jejich dětí ve věznicích, a to ve spolupráci s psychologem a se souhlasem všech zúčastněných stran. Ředitelka ČHV se s námi podělila o vlastní zkušenosti z jednotlivých věznic a přednášku doplnila fotografiemi z návštěv ve věznicích.

V diskusi se účastníci zamýšleli nad významem těchto návštěv, jejich možným preventivním dopadem na děti i odsouzené a nad dalšími možnostmi produktivního posilování rodinných vazeb odsouzených. Zamýšleli jsme se nad dopady, které mají rodinné vztahy na odsouzené po jejich propuštění.

Naším dalším hostem byla Veronika Pavlů, která představila nově vznikající evropskou srovnávací studii na poli penitenciární a postpenitenciární péče, realizovanou Unií evropských katolických žen.

Všem našim hostům děkujeme a těšíme se v Novém roce na viděnou! 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj