Zpráva z konference „Global perspectives on re-entry“

26.06.2010 10:06

Místopředsedkyně Za branou JUDr. Bedřiška Kopoldová se jela podívat do finského Tampere, kde se konala ojedinělá světová konference.

Ve dnech 9.-12. 6. 2010 se konala v Tampere ve Finsku mezinárodní konference o problematice postpenitenciární péče a návratu z vězení pod názvem „Global perspectives on re-entry“. Pořadateli konference byla Universita v Tampere a Marquette University v USA, dále se na ní významně podílela organizace CRIS (Criminals returning into society) a Convict Criminology USA. Byla to první konference tohoto druhu, která umožnila setkání jak profesionálů, akademiků, vysokoškolských pedagogů, členů podpůrných skupin a studentů z různých zemí světa, diskuse na tato témata mezi nimi a výměnu zkušeností. Konference se zúčastnilo 78 účastníků z Finska, USA, Kanady, Japonska, Ruska, Německa, Belgie, Itálie a Rumunska. Z ČR se zúčastnila Bedřiška Kopoldová, členka občanského sdružení Za branou.

Konference se věnovala problematice propuštěných vězňů (dospělých, žen, mladistvých, drogově závislých) z různých pohledů, zejména individuálním problémům odsouzených při návratu a jejich přijetí většinovou společností. O tom, že je ve Finsku i v dalších skandinávských zemích věnována této problematice velká pozornost, svědčí i to, že se konference zúčastnili zástupci finského Ministerstva spravedlnosti a vedení vězeňské správy.

Oblast, která je u nás označována pouze jako postpenitenciární péče a spadá většinou jen pod resort Ministerstva práce a sociálních věcí, je ve Finsku i v dalších zemích součástí resortu ministerstva spravedlnosti a je velmi propracovaná.Vedle běžného propuštění, podmíněného propuštění a parole existuje ve Finsku ještě další způsob propuštění s velmi přísným dohledem, vykonávaným vězeňskou správou. Jsou také prováděna vyhodnocování jednotlivých opatření a na jejich základě přijímána nová. Za zmínku jistě stojí údaje o recidivě - ve Finsku 35 %, v Norsku 20 %, v ostatních skandinávských státech většinou mezi 25-35 % -dále i to, že ve Finsku je celkem přibližně jen 4. 000 vězňů (Finsko má 4,5 milionu obyvatel).

Velmi zajímavé bylo vystoupení zástupců organizace KRIS, která je mezinárodní a působí ve více než 10 zemích Evropy a Ruska. Její členové jsou bývalí vězni, mnoho z nich však vystudovalo vysokou školu a dnes působí jako vysokoškolští pedagogové a pracovníci v kriminologickém výzkumu, dále mnozí jako sociální pracovníci. Tato organizace působí především jako podpůrná skupina, má svá střediska v jednotlivých městech, její členové navštěvují odsouzené ještě ve výkonu trestu, navazují s nimi kontakty a po propuštění jim poskytují pomoc při hledání zaměstnání, bydlení, doprovázejí je při jednáních na úřady, tráví s nimi i volný čas, zprostředkovávají jim odbornou lékařskou pomoc ap.

Součástí programu konference byla i návštěva otevřeného vězení ve Vilppule (asi 120 km od Tampere), kam jsou přemísťováni odsouzení 6 měsíců až 3 roky před úplným propuštěním a kde je režim poměrně volný. Podmínkou je však práce ve vězení (truhlářská dílna, kovodílna, zahradnictví) nebo práce nebo studium mimo věznici. Pro zajímavost-ve věznici je několik skleníků, kde se pěstuje zelenina, hlavně rajčata a květiny, které se přímo tam prodávají lidem z okolí. Tyto myšlenky byly samozřejmě i u nás, bylo to však zavrhnuto s tím, že to Evropská unie nepovolí.Proč je to ve Finsku, které je také členem EU, možné?

Během diskusí, které neustále probíhaly i mimo sál, se ukazovalo, že problémy propuštěných jsou v mnohém podobné. Pro úspěšné začlenění se jako nejdůležitější jeví práce, bydlení a "přijetí" společností, zejména nejbližším okolím. Zdá se, že v tomto jsou skandinávské země mnohem tolerantnější než ostatní země. Ukazuje se také, že velmi důležité jsou podpůrné skupiny, jejichž členové jsou bývalí vězni. Mimochodem, mezi účastníky konference bylo více bývalých vězňů, nejen z Finska, kteří dnes ale pracují ve výzkumu nebo sociálních službách, což je u nás zatím téměř nemyslitelné.
Ve srovnání s těmito poznatky se náš systém jeví jako velmi chudý a málo účinný, konference dala hodně podnětů k jeho změně a zlepšení.

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj