Za branou na konferenci Masarykovy české sociologické společnosti

06.05.2012 10:47

Na konci dubna 2012 se v Blansku konala tradiční konference sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti, letos na téma "Životní styl směřující k delikvenci".

Konference se zúčastnila také místopředsedkyně Za branou JUDr. Bedřiška Kopoldová, která přednesla příspěvek "Pachatel a jeho rodina", ve kterém se zaměřila na poznatky z práce s naší Svépomocnou skupinou pro osoby blízké lidem ve vězení. Konference se zúčastnilo přes 60 účastníků z Čech, Moravy a Slovenska. Část příspěvků byla věnována zpracování výzkumu "Kriminální recidiva a recidivisté", který prováděli pracovníci Inistitutu pro kriminologii a sociální prevenci za přispění Bedřišky Kopoldové a Jana Franka, předsedy o. s. Za branou.

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj