Zpráva ze 17. odborného semináře o. s. Za branou.

30.10.2013 09:51

Tento seminář byl zaměřený na problematiku dlouhodobých trestů, a to jak z pohledu odsouzených, tak odborných pracovníků. O svých vlastních zkušenostech z více než 10ti letého trestu odnětí svobody, během kterého vystudoval dvě vysoké školy (Filosofickou a teologickou fakultu UK), a o svém uplatnění po propuštění hovořil Milan Sztojka, který dnes sám působí v prevenci kriminality. Společně s ním vystoupila i dr. T. Dubinová, která mu pomáhala při studiu ve věznici a vyučovala ho hebrejštinu.

Mgr. Zuzana Stancová z Centra prevence a služeb hl.m.Prahy, která se dlouhodobě zabývá problematikou odsouzených i dlouhodobých trestů a s těmito odsouzenými je v několikaletém kontaktu už během výkonu trestu, pohovořila o svých zkušenostech.

Oba velmi ocenili pomoc a podporu neziskových organizací a církve v případech jednotlivých odsouzených a důležitost hledání dalšího smyslu života u těchto odsouzených. Rovněž zdůraznili důležitou roli dalšího vzdělávání odsouzených ve věznicích právě u dlouhodobých trestů, které ale zatím, jak vyplynulo i z diskuse, není u nás běžné.

Po jejich vystoupení následovala diskuse. Seminář byl velmi zajímavý a ukázal tuto problematiku z jiného pohledu, než je běžné.

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj