VEŘEJNÁ SBÍRKA ZA BRANOU-PRO ODSOUZENÉ A JEJICH RODINY

22.11.2017 21:27

Vážení příznivci Za branou,


na účtu 264093474/0300 shromažďujeme finanční prostředky na podporu sociálně slabých mužů a žen vracejících se z vězení a rovněž tak pro jejich rodiny a blízké.


Váš příspěvěk využijeme na:


- přímou pomoc osobám po VTOS (psací potřeby, známky, ošacení, potraviny, hygienické potřeby, levné ubytování, jízdné, výpisy z RT a platby za základní úřední úkony)


- přímou pomoc sociálně slabým rodinám odsouzených (cesty do vězení, známky a psací potřeby, tábory a kroužky pro děti odsouzených, příspěvek na nájem, energie, ubytování, ošacení, potraviny)


- přímou práci s klienty Za branou (pohonné hmoty na cesty do věznic, dohody o provedení práce)


Veřejnou sbírku osvědčil Krajský úřad Středočeského kraje.


Děkujeme.Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj