Styk dětí s rodičem má zásadní význam, rozhodl Ústavní soud

17.10.2017 19:47


V srpnu tohoto roku vydal Ústavní soud ČR (ÚS) nález, který se týká práv rodičů  ve výkonu trestu odnětí svobody na styk s jejich nezletilými dětmi dětmi. ÚS rozhodl, že výrokem Krajského soudu v Brně bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces, garantované Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních hodnot. Více o nálezu ÚS na: rodinyveznu.cz/vezeni/27-styk-rodice-s-ditetem-ma-zasadni-vyznam-rozhodl-ustavni-soud

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj