Seminář: Role sociálního kurátora v systému postpenitenciární péče ČR

31.03.2011 13:00

 

 

Občanské sdružení Za branou Vás srdečně zve na seminář s názvem:

 

 

Role sociálního kurátora v systému
postpenitenciární péče ČR

 

Aneb existuje vlastně v ČR nějaký „systém“ péče o propuštěné vězně?

 

 

Ve volné návaznosti na předchozí semináře se chceme věnovat problematické situaci propuštěných vězňů a možnostem její produktivní změny. Se svým příspěvkem vystoupí vedoucí sekce sociálních kurátorů, tedy těch nejpovolanějších, mezi jejichž agendu patří mj. právě „starost“ o propuštěné vězně.

 

Očekáváme debatu nad tím, co funguje a co nefunguje v oblasti post-péče, konstruktivní návrhy jak zlepšit stávající stav.

 

Budeme prezentovat dílčí výsledky otazníkových šetření realizovaných u odsouzených ve výkonu trestu, které vypovídají o tom, jak recidivisté subjektivně vnímají pomocnou úlohu sociálních služeb po propuštění.

 

Také bychom Vás chtěli seznámit s připravovanou svépomocnou skupinou rodičů a blízkých odsouzených a propuštěných.

 

Dále nás čeká i menší zpestření v podobě exkurzu do oblasti trestního přezkumu, o kterém nám poreferuje právník z ministerstva spravedlnosti.

 

Seminář se bude konat dne 31. 3. 2011 od 13:00 v zasedacích prostorách

Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR):

Krakovská 21, PRAHA 1 (v blízkosti Václavského náměstí)

 

S příspěvky vystoupí:

 

  • PhDr. Pavel Pěnkava, vedoucí oddělení sociální prevence odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 1; předseda sekce sociálních kurátorů při společnosti sociálních pracovníků ČR.
  • Mgr. et Bc. Radek Visinger, právník z oddělení trestního přezkumu Ministerstva spravedlnosti.
  • Tým Za branou

 

 

Těšíme se na Vaši účast, kterou nám prosím potvrďte na mail zabranou@gmail.com    seminář je zdarma, drobné občerstvení zajištěno.

 

Jiří Mataj, sociální pracovník Za branou

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj