SEMINÁŘ MVSCR RESTORATIVNÍ JUSTICE: PROGRAM ZACHEŮV STROM

18.10.2012 11:07

 

Mezinárodní vězeňské společenství, o. s.

Vás srdečně zve na

 

 

SEMINÁŘ RESTORATIVNÍ JUSTICE

PROGRAM ZACHEŮV STROM

(Sycamore Tree Program)

Lynette Parker, USA

  18. - 20. října 2012

Farní klub ve Františkánské zahradě

Jungmannovo náměstí 18, Praha 1

Seminář bude tlumočen do češtiny.

Účastníci třídenního semináře obdrží Certifikát PFI.


 

Seminář hradí Mezinárodní vězeňské společenství, spolu s Prison Fellowship International, a podporou poskytnutou Diplomatic Spouses Association v Praze.

Účast je bezplatná a MVS nabízí příspěvek na ubytování několika prvním přihlášeným mimopražským účastníkům.

Prosíme, kontaktujte nás pro přihlášení, - počet míst je omezen.


  

Přihláška na_seminář_PZS

 

info@prisonfellowship.cz

 

 

Program semináře:

Úvod do Restorativní justice a do programu PFI Zacheův strom

 

tvrtek 18. října

9,00- 15,00 hodin

Praktická výuka k jednotlivým krokům programu Zacheův strom

pátek 19. října

9,30- 16,30 hodin

sobota 20. října

9,30- 16,30 hodin

 

Program Zacheův strom

je vězeňský program restorativní justice, který spojuje vzájemně nesouvisející oběti a pachatele, aby mohli diskutovat o zločinu a jeho dopadech.

Název pochází z příběhu o celníku Zacheovi a jeho setkání s Ježíšem (Lukáš 19,1-10).

Tento příběh umožňuje účastníkům programu studovat vliv zločinu na oběti, pachatele a společnost.

Vězni mají příležitost pochopit, jakou újmu trestná činnost přináší jak obětem, tak i společnosti.

Oběti mají příležitost pochopit lidskou stránku vězňů a zpracovat svoje vlastní zkušenosti takovým způsobem, který napomáhá k jejich uzdravování.

Program může mít hluboký dopad na oběti i pachatele. Mnoho obětí trestných činů udává, že díky tomuto programu přijalo určitou míru smíření.

Pachatelé čelí, často poprvé, újmě, kterou jejich skutky způsobily jiným lidem. Výzkumy ukázaly, že pachatelé, kteří prošli PZS, vykazují významné změny ve svých přístupech, které snižují pravděpodobnost, že se po propuštění dopustí recidivy.

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj