Seminář o umísťování bývalých vězňů na trh práce pořádaný Senátem ČR

13.03.2012 10:00

Pozvánka

na seminář pořádaný

Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

 

dne 13. března 2012 od 10:00 hod.

v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce „C1“

 

Umísťování bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh

 

 

ZAHÁJENÍ

senátor Jaromír Jermář

předseda Výboru

 

 

Projekt EU - metodologie

JUDr. Marie Boháčová, UKŽ, o. s.

 

 

Zkušenosti z dosavadní praxe zaměstnávání propuštěných

- zejména praxe sociálních kurátorů a neziskových organizací

- poznatky ze šetření, prováděného sdružením ve věznicích

(týkající se vztahu odsouzených k práci po propuštění v l. 2010- 2011)

JUDr. Bedřiška Kopoldová, Mgr.Jan Frank o.s. Za branou

 

 

Naše zkušenosti s postvězeňskou péčí

Petr Novák, předseda o. s. Nová Šance, Ostrava

 

 

Projekt "Zpět do práce "

Mgr. Petr Knop, ředitel personální agentury Projekt Integrace, o. p. s

 

 

Naši klienti a jejich šance na zařazení

Mgr. Lenka Ouředníčková, Mgr. Lenka Petrboková

Sdružení pro probaci a mediaci v justici,o.s.

 

 

Poznatky z výzkumu kriminální recidivy se zaměřením na pracovní uplatnění pachatelů

- výzkum kriminální recidivy z 2009-2011
dr. Alena Marešová, Institut kriminologie a sociální prevence

 

 

Vzdělávání vězněných osob

Bc. Šárka Černá, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR

 

 

Rekvalifikace a reintegrace vězněných osob na trh práce

Ing. David Janata, Centrum pro podporu podnikání

 

 

DISKUSE

 

 

SHRNUTÍ A ZÁVĚR

 

 

Průběh semináře řídí senátor Jaromír Jermář, předseda Výboru.

 

 

 

 

PhDr. Jaromír Jermář v. r.

předseda výboru

 

 

Předpokládaná délka jednotlivých vystoupení do 20 minut.

Vystoupení v diskusi do 5 minut.

 

Prezence účastníků od 9:30 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „C1“.

Průkaz totožnosti nutný.

Předpokládané ukončení je do 14:00 hodin.

 

Svou účast, prosím, potvrďte do 9. března 2012

na e-mail: borodacovah@senat.cz nebo tel. č. 257 072 511.

 

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci semináře souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj