SEMINÁŘ O MAJETKOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI JE ZA NÁMI

03.03.2019 21:26

OS Za branou uspořádalo 21.2.2019 další ze seminářů, tentokrát věnovaný majetkové trestné činnosti, a to zejména z pohledu kriminologa a statistických údajů. Dr. Jakub Drápal z Právnické fakulty UK seznámil posluchače s vývojem majetkové trestné činnosti u nás za posledních 5 let a s tím, jaké tresty soudy za jednotlivé majetkové trestné činy ukládají, svůj příspěvek doplnil mnoha grafy. Seznámil je také s výzkumy, které probíhají v rámci EU, včetně výzkumu zjišťování efektivity trestu odnětí svobody.

Kaplanka Mgr. Květa Jakubalová z Věznice Rýnovice se ve svém příspěvku věnovala práci kaplana s pachateli majetkových trestných činů, včetně některých azuistik. Semináře se zúčastnili i 2 zástupci Městské policie v Praze, odděl. prevence, kteří posluchače seznámili se svoji činností v oblasti prevence na školách a u seniorů.


Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj