Seminář: Mentoring jako příklad sociální inovace v přístupu k propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody

28.05.2015 14:00
Občanské sdružení Za branou Vás zve na další seminář z oblasti vězeňství a postpenitenciární péče, tentokrát věnovaný metodám práce s propuštěnými.
 
Příspěvek přednesou:
 
1/ Lydie Trnková,studentka Fakulty humanitních studií UK, která se touto problematikou zabývá ve své diplomové práci
 
2/ Mgr. Zuzana Nováková z Rubikon centra 
 
3/ Mgr. G. Kabátová z Mezinárodního vězeňského společenství, které mají zkušenosti s použitím této metody v praxi.
 
Seminář se koná dne 28. 5. 2015 od 14 hod.
Adresa: Krakovská 21, Praha 1, v klubovně v přízemí /budova SONS ČR/
 
Prosím, účast potvrzujte na zabranou@gmail.com nebo telefonicky na čísle 737 808 795
 
Těší se na Vás Bedřiška Kopoldová a Jan Frank, Za branou
Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj