Seminář "Bez práce nesjou koláče... kdo je ale doma upeče?"

06.12.2011 14:00

Občanské sdružení Za branou Vás srdečně zve na seminář s názvem:

 

Bez práce nejsou koláče...
kdo je ale doma upeče?

 

 

V našem v pořadí již osmém semináři volně navážeme na téma předchozího semináře – na problematiku získávání zaměstnání osob propuštěných z vězení. Nezůstaneme ale jen u zaměstnání, ze kterého bývalí vězni – metaforicky řečeno – mohou získat prostředky k nákupu mouky. Zamyslíme se totiž také – opřeni o vývody z našeho šetření u recidivistů – jakou úlohu může sehrát ten, kdo propuštěnému vězni doma z této mouky peče koláče. Prozkoumáme zanedbávanou oblast laické mezilidské pomoci a svépomoci a možnosti jak na ni položit větší důraz.

 

 

Seminář se bude konat v úterý 6. 12. od 14:00 od v prostorách
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR):

Krakovská 21, PRAHA 1 (v blízkosti Václavského náměstí)

 

 

S příspěvky vystoupí:

 

- Mgr. Martin Čejka, odborný personalista, Integrace, o. p. s., představí inovativní projekt „Zpět do práce“, který pomáhá najít a udržet práci osobám bez domova a ohroženým bezdomovectvím, včetně osob propuštěných z výkonu trestu a se záznamem v rejstříku trestů.

 

- Mgr. Jan Frank, předseda o. s. Za branou, představí závěry šetření u recidivistů, představí závěry šetření u recidivistů, které nabízí možný pohled na to, co by mohlo být náplní činnosti organizací poskytujících postpenitenciární péči.

 

- Mgr. Daniel Bakeš, vedoucí Vězeňského programu Pardubice, Romodrom, o. s.. představí činnost vězeňského programu.

 

- Bc. Jiří Mataj, DiS., sociální a pastorační pracovník o. s. Za branou, pojedná o dojmech a inspiracích pro postpenitenciární péči, které na něm zanechala návštěva Finska.

 

 

Těšíme se na Vaši účast, kterou nám prosím potvrďte na mail zabranou@gmail.com

 

 

 

Jiří Mataj, sociální pracovník Za branou

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj