KDO PODÁ RUCE ODSOUZENÝM UŽIVATELŮM NÁVYKOVÝCH LÁTEK? CENTRUM PORADENSKÝCH SLUŽEB VE VĚZENÍ A PO VÝSTUPU, SPOLEČNOST PODANÉ RUCE, o.p.s

23.05.2018 17:08

Služby v oblasti pomoci lidem ve a po VTOS mají řadu směrů a zaměření. Jeden z nejvýznamnějších spočívá v pozornosti věnované uživatelům návykových látek, odsouzených k odnětí svobody. Zejména v moravskách věznicích působí obecně prospěšná společnost Podané ruce.

Více o jejím vězeňském programu na https://www.rodinyveznu.cz/pomahaji/47-centrum-poradenskych-sluzeb-ve-vezeni-a-po-vystupu-spolecnost-podane-ruce-o-p-s


Zástupci Podaných rukou budou hosty dalšího semináře, který se koná 29. 5. 2018 od 14:00 u nás na Krakovské 21, Praha 1.  Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj