Rodič ve výkonu trestu: právní a sociální důsledky (Za branou pro katalog MPSV)

12.11.2017 16:31

Rodič ve výkonu trestu

Fenomén rodiče ve výkonu trestu je potenciálně nejvíce ohrožující zejména u rodičovství malých a dospívajících dětí, zejména tam, kde absentuje rovněž druhý z rodičů, případně širší rodina, typicky prarodiče schopní o děti odsouzených dočasně pečovat.  Více na rodinyveznu.cz/o-webu/30-rodic-ve-vtos-pravni-a-socialni-dusledky-za-branou-pro-katalog-mpsv
Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj