Rodič ve VTOS II.: psychologické důsledky pro děti (Za branou pro katalog MPSV)

19.11.2017 21:07

Psychologické dopady odloučení dětí od rodičů ve výkonu trestu

Úplná rodina je považována za protektivní faktor pro zdravý vývoj a růst dítěte. V důsledku trestné činnosti může být jeden z rodičů, nebo rodiče oba umístěni do VTOS. Tato situace se odráží v dalším vývoji dítěte. Pokud nastane odsouzení a uvěznění jednoho či obou rodičů, musí se dítě vyrovnat s několika jevy. Je to odloučení od rodiče, či rodičů. Omezený, nebo žádný kontakt. V případě existence kontaktu, pak adaptace na prostředí výkonu trestu. Možná stigmatizace v důsledku odsouzení jednoho či obou rodičů. Změna výchovného prostředí při svěření dítěte do ústavní péče, či do jiné péče. Následně pak adaptace na návrat rodiče. U malých dětí to pak může být i adaptace na pobyt ve vězení s matkou. To vše může mít negativní vliv na vývoj dítěte. Dítě se musí s uvedenou situací vyrovnat a zpracovat ji. Více na https://rodinyveznu.cz/vezeni/31-rodic-ve-vtos-psychologicke-dusledky-pro-deti-za-branou-pro-katalog-mpsv

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj