Příspěvek o svépomocné skupině na červnovém semináři o.s Za branou

18.06.2012 09:46

Třetím bodem programu semináře bylo vystoupení dvou členek projektu Svépomocná skupina osob blízkých lidem ve vězení, Soni a Saši.

Projekt je průnikem zájmu o. s. Za branou o rodinné vazby osob ve výkonu trestu a snahy o zviditelnění dané problematiky ze strany lidí autenticky prožívajících osud "čekajících" na návrat svého blízkého z vězení.

Soňa na vlastním příkladu demonstrovala nejen pocity, nýbrž i konkrétní problémy, které mohou nastat v životě partnerky čekající na návrat svého muže. V jejím případě byla daná situace zdrojem inspirace. Nechtěla zůstat bez informací a prožívat "vztah přes mříž" jen sama a izolovaně. Proto založila webovou stránku partnervevezeni.cz obracející se na všechny ženy s podobným osudem. Za přibližně půlrok existence stránek udělala velký kus práce. Jednotliví diskutující se setkávají v tematicky zaměřených diskusních fórech s větší či menší mírou anonymity. Kromě toho se již ale v současnosti dozvědí celou řadu konkrétních věcí z chodu vězeňství a justice. Soňa, správkyně stránek, nastřádala mnoho praktických informací a dovede sehrát i roli spočívající v krizové podpoře v prvním období po uvěznění. Proto se může pochlubit velmi vysokou návštěvností stránek-v květnu 2012 téměř 6.000 návštěv.

Saša prezentovala příspěvek orientovaný na situaci matek s dětmi, jejichž manžel a otec nastoupil výkon trestu. Také u Saši hrála předtím, než vyhledala internetovou komunitu, velkou roli samota, ale rovněž tak frustrace z dalekého dojíždění na návštěvy do věznic. V jejím případě jde o přibližně 150 km veřejnou dopravou v rámci jedné cesty (s dítětem!) do Věznice Kynšperk. Sašino vystoupení potvrzuje, že ženy s jejím momentálním osudem spojuje opravdu mnohé. Přejeme jí mnoho sil a chuti dále s dalšími ženami držet při sobě a spolupracovat, neboť to může příznivě ovlivnit i jejich partnery ve výkonu trestu i po návratu na svobodu.

Jan Frank, o. s. Za branou

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj