Příspěvek o nových poznatcích v soudní psychologii ze zářijového semináře Za branou

07.10.2012 20:57

V první části semináře přednesla příspěvek o nových poznatcích v soudní psychologii dr. Veronika Polišenská z Psychologického ústavu ČAV. V. Polišenská je zkušenou pracovnicí v tomto oboru, vzdělání a zkušenosti získala i v zahraničí, zejména v Anglii. Zabývá se výzkumem, především v oblasti pachatelů majetkové trestné činnosti a v současné době i výzkumem v oblasti postpenitenciární péče – v tomto výzkumu spolupracuje i s o.s. Za branou.

Ve svém příspěvku se zaměřila především na profilaci pachatelů, uvedla základní druhy (induktivní a deduktivní) a jejich hlavní zástupce. Přednáška s touto tematikou, po které následovaly dotazy a diskuse, byla pro účastníky zajímavá a přínosná a ukázala i na možnosti využití soudní psychologie v oblasti postpenitenciární péče.

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj