Příspěvek o inovacích v penitenciární péči ze zářijového semináře Za branou

07.10.2012 21:48

Jiří Mataj z o. s. Za branou ve svém příspěvku představil některé zajímavé inovace z Anglie v oblasti (post)penitenciární péče. Společným jmenovatelem jim byl fakt, že byly iniciovány laiky, kteří měli buď osobní zkušenost s výkonem trestu nebo měli ve vězení někoho blízkého. Geneze těchto aktivit povětšinou postupovala směrem od ryze laického aktivismu k jeho optimálnímu propojení s pomáhajícím profesionalismem sociální práce.

Prison Chat UK www.prisonchatuk.com je jedno z prvních internetových fór pro blízké uvězněných. Bylo založeno blízkou uvězněného a dodnes v něm převládá laický aktivismus, který není na škodu. Spolupracující uživatelé stránky a fórum naplnili množstvím praktických informací souvisejících s výkonem trestu a ti, kteří mají někoho blízkého ve vězení na něm mohou nalézt základní orientaci a podporu.

Prison Technology Services bylo založeno v r. 2006 bývalým vězněm, v současnosti se jedná o regulérní ziskovou firmu, která si klade za cíl přispět k praktickému řešení dílčích problémů, jako např. umožnit napsat vězni do vězení e-mail https://www.emailaprisoner.com a tím mj. ušetřit na nákladech spojených s posíláním dopisů klasickou poštou. Jeden emailový dopis stojí 30 pencí a přímo ve vězení ho tiskne nasmlouvaný zaměstnanec vězeňské služby. Další finesou je portál pro blízké, kteří chtějí vězni na jeho speciální účet rychle a efektivně zaslat peníze www.secure-payment-services.com

Organizace Story Book Dads https://www.storybookdads.org.uk/ umožňuje vězňům nahrávání pohádek (i video záznamů) určených pro jejich děti. Pohádku může namluvit i negramotný vězeň, kterému lektor pomůže s předčítáním. V duchu subsidiarity tyto nahrávky editují vězni ve speciálně vybavených počítačových místnostech vybraných věznic. Programem se inspirovala i Britská armáda a letectvo.

https://www.stringofpearlsproject.org.uk provozuje svépomocné skupiny pro blízké vězňů s netradiční arteterapeutickou náplní. Skupiny vyprodukovali např. CD s písněmi blízkých, množství básní, obrazů a DVD s tancem. Organizace provozuje také informativní skupiny pro blízké vězňů, ve kterých jsou členi bývalým vězněm seznámeni se změnami, které může vězení na člověku zanechat.

Organizace Partners of Prisoners and Families Support Group https://partnersofprisoners.co.uk  byla založeno jako svépomocná skupina Faridou Andersonovou v r. 1988, když byl její přítel ve výkonu trestu a sama byla bezradná. Organizace je v současnosti již velkým hráčem na poli sociálních služeb a provozuje kromě bezplatné linky pro blízké pachatelů trestné činnosti, množství aktivit, z nichž velmi zajímavá jsou Prison Visitor Centres. Jedná se o denní centra v těsné blízkosti věznic pro lidi, kteří navštěvují své blízké ve vězení. V centrech POPS poskytuje komplexní poradenství, a usiluje o jakési „změkčení vstupu do věznice“ pro blízké vězňů, v centrech se také prodávají výrobky od vězňů a z ostatních aktivit a skupin POPS.

POPS provozuje také populární kavárnu 2nd chance v Manchesteru s tréninkovými pracovními místy pro propuštěné vězně a pro výkon trestů veřejně  prospěšných prací (ve spolupráci s anglickou obdobou české PMS – Prison and Probation Service). Kavárna zajišťuje také Catering a výrobu baget, které se dále distribuuji do Prison Visitors center.

Přednáška byla zakončena krátkým zamyšlením nad tím, zda jsme v ČR na poli pomoci propuštěným vězňům a jejich blízkým tolik pozadu – zda nám chybí laický aktivismus, který se v západní Evropě volně přetavil v profesionální pomáhající organizace. Odpovědí bylo, že nikoli, neboť se v ČR můžeme pochlubit s rozsáhlou, avšak skrytou laickou pomáhající scénou, kterou se nám daří demaskovat pomocí aktivit jako je svépomocná skupina: Dozvídáme se tak, že mnozí lidé, kteří mají zkušenost s tím, že někdo z jejich okolí byl nebo je ve vězení, zaměstnávají propuštěné vězně prostě proto, že jim chtějí pomáhat. Svou aktivitu ale drží z nejrůznějších důvodů spíše v tajnosti, což se může v budoucnu změnit. S institucionalizovanými snahami jako Centrum podpory podnikání Praha pak nelze říci, že bychom v ČR byli až tak pozadu. Jen je třeba více věřit komunitě, odvěké sousedské výpomoci, odhalovat a propojovat skryté pomáhající aktivity.

Mgr. Jiří Mataj

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj