Prevenci předávání drog neprovádět omezováním soukromí při návštěvách, soudí Jiří Matuška, právník z Kanceláře ombudsmana

09.10.2017 21:48"Návštěvy musí být organizovány tak, aby měli vězni možnost udržovat a rozvíjet rodinné vztahy co možná nejnormálnějším způsobem. Materiální vybavení návštěvních místností i jejich uspořádání se značně liší. Ochránkyně považuje za nevyhovující, že v některých věznicích jsou stoly v návštěvních místnostech uspořádány liniově, v důsledku čehož je minimalizováno soukromí při návštěvách, odsouzení a jejich návštěvy se vzájemně ruší. Za vhodnější ochránkyně považuje tzv. restaurační uspořádání návštěvních místností (tzn. samostatné stoly). Kontrolu a prevenci předávání návykových látek je vhodno provádět prostřednictvím kamerových systémů, nikoliv omezováním soukromí při návštěvách či omezováním kontaktů odsouzených s návštěvami".


O tom, co pálí rodiny odsouzených a s čím se nejčastěji obrací na Kancelář veřejného ochránce práv více v textu JUDr. Jiřího Matušky, právníka KVOP na www.rodinyveznu.cz/vezeni/26-prevenci-predavani-drog-neprovadet-omezovanim-soukromi-pri-navstevach-soudi-jiri-matuska-pravnik-z-kancelare-ombudsmana


Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj