Představení činnosti o. s. Za branou v časopise Sociální práce

13.08.2012 08:54

V čísle 2/2012 časopisu Sociální práce, které se věnovalo penitenciární problematice, byly rovněž představeny organizace věnující se sociální práci s pachateli trestných činů (nebo i s jejich rodinami), nechybělo tak ani občanské sdružení Za branou, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Probační a mediační služba a Mezinárodní vězeňské společenství.

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj