O. s. Za branou Vás srdečně zve na 11. odborný seminář

20.09.2012 14:00

Prozkoumáme společně zákoutí potemnělé rudolfínské Prahy 16. století, které se kriminalita nevyhýbala, a seznámíme se s tehdejším penitenciárním systémem; V pohledu do současnosti propojíme výsledky výzkumu v oblasti forenzní psychologie s praxí a poznáme některé inovativní postpenitenciární projekty ze zahraničí.

 

Seminář se bude konat ve čtvrtek 20. 9. od 14:00 v prostorách
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR):

Krakovská 21, PRAHA 1 (v blízkosti Václavského náměstí)

 

 

S příspěvky vystoupí:

- PhDr. Ondřej Hladík, Kabinet dokumentace a historie VS ČR:
Kriminalita v rudolfínské Praze, aneb zločin a trest v centru Prahy 16. století

- PhDr. Veronika Polišenská, PhD., MSc., Psychologický ústav Akademie věd ČR:
Forenzní psychologie-propojení výzkumu s praxí

- Bc. Jiří Mataj, DiS., sociální a pastorační pracovník o. s. Za branou:
Krátký příspěvek o některých dílčích zahraničních inovacích v oblasti postpenitenciární péče
 

Těšíme se na Vaši účast, kterou nám prosím potvrďte na mail zabranou@gmail.com

Vstup na seminář je bezplatný s možností drobně nám přispět na malé občerstvení, které je jeho součástí.

 

Jiří Mataj, sociální pracovník Za branou

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj