„Netrestejme dvakrát“ – 1. celostátní festival postpenitenciárního neziskového sektoru pořádaný o. s. Na svobodě

03.04.2013 17:00

Celostátní festival neziskových organizací postpenitenciární péče
„Netrestejme dvakrát“
3. 4. 2013 17:00 – 22:00
BIO OKO, Františka Křížka 460/15 Praha 7


PROGRAM, hlavní sál

17:00 – 19:00 veřejná panelová diskuse na téma „Ekonomické a sociální problémy bývalých vězňů“:
Anna Šabatová – předsedkyně, Český helsinský výbor
Marie Saudková-Havlenová
Roman DIESEL Šťastný
dr. Pavel Pěnkava – sociální kurátor Praha 1
Marcel Ambrož – o.s. SANANIM
Petr Novák – ředitel, o.s. Nová šance Ostrava
JUDr. Bedřiška Kopoldová – o.s. Za branou
Mgr. Vendula Kalusová – předsedkyně, o.s. Na svobodě

19:00 – 20:00 projekce filmu „VENKU“, režie Veronika Sobková, HBO 2011
20:30 – 22:00 koncert SURMAJ BAND, romský jazz

Doprovodný program – foyer kina

Po celou dobu výstava fotografií s vězeňskou tématikou
autoři Lukáš Havlena – Marie Havlenová-Saudková

20:00 – 21:00 prezentace knihy „DIESEL II“ a beseda s autorem
Roman DIESEL Šťastný

Prezentace neziskového sektoru postpenitenciární péče ve všech prostorách kina během celé akce. Naším cílem je oslovit veřejnost i kompetentní osoby a orgány směrem k naléhavosti řešení existenční situace osob po výkonu trestu na širší úrovni.

Kapacita sálu omezena (280 míst), vyzvedněte si lístky (zdarma) na pokladně kina BIO OKO. Děkujeme za pochopení. O. s. Na svobodě.

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj