Můj blízký je propuštěn z vězení – co dělat?

06.01.2013 16:52

Propuštění z vězení je náročná situace, krize i šance na velkou životní změnu k lepšímu, která po Vašem blízkém vyžaduje pevnou vůli vyřídit si všechny náležitosti, odhodlání pokračovat v životě legálním způsobem s udržováním zdravých mezilidských vztahů.

Jako osoba blízká můžete propuštěnému vězni pomoci ale i uškodit… K tomu, abyste blízkému skutečně vůbec mohli pomoci se budete ale muset změnit i Vy sami. Je třeba nalézt rovnováhu mezi přílišnou pomocí, která z bývalého vězně udělá nesamostatné, líné dítě, a zahořklou přísností, která vězni odepře možnost změny k lepšímu. Budete se muset naučit vidět, nebo alespoň zahlédnout to, co bývalého vězně vedlo a stále může znovu přivést k páchání trestné činnosti, k fetování, kradení, násilí. Budete se muset zamyslet nad tím, zda ho ubytovat u sebe, když je místo, kam se vrací, příliš spojeno s jeho předchozí trestnou činností, fetováním, kamarádíčky, nebo ho raději co nejdříve vyslat za prací do jiného města s ubytováním zajištěným v azylovém domě.

Tato a mnohá další témata, která mohou pomoci nejen Vašemu blízkému, ale především Vám samým, řeší pravidelně lidé, kteří na tom byli nebo jsou podobně jako Vy, v naší svépomocné skupině pro osoby blízké lidí ve vězení. V naslouchání a dialogu s ostatními ve skupině snáze odhalíte to, co lze dělat a jak se co nejlépe připravit na propuštění Vašeho blízkého ve Vašem konkrétním případě. Více o naší skupině, která se pravidelně a bezplatně schází v Praze, se můžete dozvědět zde.

Praktické rady

Váš blízký by se měl především zaevidovat na úřadu práce v místě svého trvalého bydliště jako uchazeč o zaměstnání. Na ÚP se po zaevidování rovnou zeptá, kde si může zažádat o dávky v hmotné nouzi. (Dávky často vyřizuje jiné oddělení ve stejné budově ÚP nebo detašované pracoviště ÚP na jiné adrese). Pokud se Váš blízký boji na ÚP dojít (a maskuje své „hrdinství“ např. útěkem do hospod a za kamarádíčky), doprovoďte ho tam osobně – nechte ho ale pokud možno jednat samotného. Kontaktujte rovněž jiné členy Vaší rodiny, ať Vám pomohou. Usmiřte se, pokud se s někým jiným z rodiny nebo svého blízkého okolí nemate rádi a semkněte se kolem blízkého, abyste mu pomohli. Nelze očekávat, že se něco podaří, když jsou na sebe lidé, kteří by si měli v obtížných situacích pomáhat, uražení.

Nezapomeňte! Na dávky v hmotné nouzi má nárok pouze osoba vedená v evidenci ÚP jako uchazeč o zaměstnání a plnící povinnosti z toho vyplývající (člověk se dostavuje na pravidelné schůzky na ÚP, dostavuje se na schůzky k zaměstnavatelům jemu přiděleným úřednicí z ÚP atd.). Jinými slovy – takový člověk musí mít zájem nalézt si práci, musí poslouchat prací přetíženou úřednici z úřadu práce (mnohé z nich nejsou vůbec nepříjemné a mohou i velmi pomoci), musí být obrněn trpělivostí a ideálně podporou z řad svých blízkých.

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Dávky státní sociální pomoci – pomoc v hmotné nouzi jsou pro propuštěné vězně v roce 2013 následující:

Jednorázový příspěvek "mimořádná okamžitá pomoc" - až do výše 1000 Kč.

Příspěvek na živobytí (pravidelná dávka vyplácená každý měsíc minimálně ve výši existenčního minima 2 200 Kč).

Doplatek na bydlení (při doloženi nákladů spojených s bydlením – nájemní smlouva, potvrzení o ubytování v azylovém domě atd., je možné tyto náklady tímto příspěvek částečně nebo zcela pokrýt tak, aby člověku zůstala měsíčně alespoň částka existenčního minima 2200 Kč).

V případě, že je Váš blízký v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP, má tedy nárok minimálně na 2200 Kč měsíčně z dávek státní sociální pomoci.

Bydlení

Pokud blízký nemůže bydlet u Vás, nebo u příbuzných či známých (ideálně nespojených s předchozí trestnou činností), bude zapotřebí aby si našel bydlení buď v levné komerční ubytovně (penzióny pro dělníky, různé levné ubikace ve velkých městech – je třeba prozkoumat internetový seznam se zaškrtnutou Vaší lokalitou). Ceny za ubytování v pokojích pro 6-8 osob v některých ubikacích bývají i pod 100 Kč za den.

Běžnějším a dostupnějším způsobem, jak nalézt ubytování pro propuštěného vězně, je vyhledat ubytování v sociální službě azylový dům nebo noclehárna. V azylových domech (a pod nimi často fungujících noclehárnách) bydlí nejen osoby bez přístřeší (bezdomovci) ale i lidé v extrémní finanční nouzi (oběti vlastních půjček a exekucí atd.), v těchto zařízeních nesmí být lidé pod vlivem alkoholu a omamných látek a tak výsledné prostředí může být daleko klidnější než komerční ubytovna s opilými dělníky.

Seznam azylových domů Sdružení azylových domů v ČR podle regionů je k dispozici zde.  Zavolejte Vy nebo ideálně přímo Váš blízký (za Vaší případné asistence) na konkrétní organizace a zeptejte se, zda ho mohou přijmout. Azylové domy nejsou zdarma - v noclehárně azylových domů, kde bydlí víc lidí pohromadě, se platí cca 30 Kč na noc, v ubytovnách, kde bydlí 1-4 lidé, cca 100 Kč na noc. Na dluh v azylových domech nenechávají dlouho bydlet, proto Výš blízky potřebuje mít velmi rychle vyřízené peníze od úřadu práce – hmotnou nouzi.

Na azylových domech většinou fungují poradny vč. právních poraden - tam Vašemu blízkému mohou rovněž pomoci najit práci a vyřídit různé náležitosti jako rodný list, výuční list, vyřízení splátkového kalendáře na splácení dluhu na zdravotním pojištěním, pomoci s řešením exekucí. Je dobré se také stavit do občanských poraden ve Vaší lokalitě, kde Vám mohou pomoci s obdobnými problémy. Seznam občanských poraden Asociace občanských poraden je zde.

Velmi povedenou příručku s přehledem služeb vhodných jak pro lidi bez přístřeší, tak pro bývalé vězně vracející se do Prahy, vydalo Centrum sociálních služeb Praha. Příručku V Praze doma bez domova si můžete přečíst zde

Práce

S hledáním práce pomáhají úřady práce, při kterých fungují i job-kluby (seznam), ty fungují i při různých občanských poradnách, v azylových domech atd.), jde o programy, ve kterých se lidé učí, jak jednat se zaměstnavatelem, napsat životopis, pracovat s PC. V rámci job-klubů lze zpravidla bezplatně kontaktovat zaměstnavatele telefonicky a emailem, v některých job-klubech je možnost získat bezplatnou rekvalifikaci. O job-klubech ve Vaší lokalitě mají přehled na místním úřadu práce.

Váš blízký by měl opakovaně na úřadu práce rovněž projevovat zájem o bezplatnou rekvalifikaci, která mu může pomoci zvýšit své uplatnění na trhu práce a hlavně – pomáhá mu vyplnit volný čas.

Co se týče práce, bohužel nelze v praxi očekávat nic zázračného, Váš blízký se bude muset spokojit na delší dobu s brigádou a i to bude velké štěstí. Doporučuji přesun do velkých měst, ideálně do Prahy, kde je o něco snazší nalézt práci.

Nezapomínejte na to, že praktická pomoc s nalezením práce a bydlení je pouze minimální předpoklad úspěšného návratu z vězení do normálního života – to nejpodstatnější jsou vztahy, odpuštění a smíření v životě bývalého vězně – tedy něco, v čem jste podstatně angažováni Vy, jako jeho blízcí a žádný job-klub nebo úřad práce Vaši roli nenahradí.

V případě konkrétních dotazů se osobně obracejte na občanské poradny ve Vaší lokalitě, na poradny v azylových domech, job-kluby a případně i na naši internetovou poradnu.

Držte se!

Mgr. Jiří Mataj, Sociální a pastorační pracovník o. s. Za branou

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj