Mezioborový seminář Návrat ztracených synů

23.09.2010 14:00

Občanské sdružení Za branou Vás srdečně zve na konferenci s názvem:

 

Návrat ztracených synů

Aneb labyrint viny, neporozumění a zoufalství, kterým prochází

propuštění vězni spolu se svými blízkými.

 

Konference se bude konat dne 23. 9. 2010 od 14:00 v zasedacích prostorách

Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR):

Krakovská 21, PRAHA 1 (poblíž Václavského náměstí)

 

Tématem konference jsou vztahy vězně ke svým nejbližším (vlastní rodině, rodičům, příbuzným), které si během výkonu trestu odnětí svobody může udržet, upevnit, nebo zcela ztratit a které mu mohou výrazně pomoci znovu se zařadit do společnosti, anebo ho strhnou do nového kolotoče sociální patologie.

 

Konference proto nabídne témata z oblasti mediace odpovídající na problém viny, představí tvůrčí sanaci rodin vězňů odbourávající neporozumění. Nabídne debatu nad vztahovou problematikou, např.: Nakolik je vůbec možné z pozice třetí osoby pozitivně ovlivnit vztahy vězně před a po propuštění?

 

S příspěvky vystoupí:

 

§        Mgr. Aleš Jaluška, kaplan VS ČR ve věznici Valdice, vedoucí poradny pro muže navrátivší se z dlouhodobého odnětí svobody a jejich rodiny při HTF UK.

 

§        Helena Stöhrová, členka rady Asociace mediátorů ČR, mediátorka specializující se mj. na rodinné a interetnické spory a konflikty.

 

§        Mgr. Jan Frank, předseda o. s. Za branou, nabídne dílčí zhodnocení výsledků šetření mezi odsouzenými – co je podle nich samých vede k recidivě?

 

Těšíme se na Vaši účast, kterou nám prosím potvrďte na mail zabranou@gmail.com

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj