LÉKAŘSKÁ PÉČE POHLEDEM ODSOUZENÉHO: "JE LEPŠÍ BÝT ZDRAVÝ A BOHATÝ, NEŽ NEMOCNÝ A ZAVŘENÝ"

20.01.2018 21:22

 

Motto výstižně charakterizuje principy českého vězeňského zdravotnictví na počátku 21. století. Podle mého názoru je ale odrazem celkové běžné cesty ke špičkové, bezplatné a plně dostupné lékařské péče pro všechny. Jak už v roce 1996 řekl tehdejší náměstek ministra zdravotnictví pro reformu českého zdravotnictví, jsou tyto požadavky najednou nedosažitelné. Chápu to. Co však nechápu, jsou situace, kdy o poskytnutí nezbytné zdravotní péče ve vězení, tedy v situaci, kdy je výběr svobodné volby lékaře omezen, rozhoduje solventnost pacienta a nikoliv jeho zdravotní stav.

Vězeňské zdravotnictví jsem zažil na vlastní kůži a nestačil jsem se divit. Ale popořadě…Více na rodinyveznu.cz/pribehy/38-lekarska-pece-pohledem-odsouzeneho-je-lepsi-byt-zdravy-a-bohaty-nez-nemocny-a-zavreny

Autor: Vladimír

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj