„KURÁTOR MŮŽE U LEHČÍCH TRESTŮ PŮSOBIT NA SOUD“. KURÁTOR Z ROUDNICE N. L. VÁCLAV ŽIVNÝ O PRÁCI S DROGOVĚ ZÁVISLÝMI KLIENTY

15.04.2018 22:53


V roce 2017 bylo přibl. 45 % klientů propuštěných z výkonu trestu v mé gesci, tj. v Roudnici nad Labem, prokazatelně závislých na nelegálních návykových látkách. V našem regionu se jedná převážně o klienty na pervitinu. Ve 22 % se jednalo o romské klienty. Asi 15 % klientů spolupráci s kurátorem odmítlo, a v tomto případě proto nevím, zda měli s drogami problémy. Z těchto čísel je vidět, že se jedná o nemalou skupinu klientů. Více na https://www.rodinyveznu.cz/pomahaji/46-kurator-muze-u-lehcich-trestu-pusobit-na-soud-kurator-z-roudnice-n-l-vaclav-zivny-o-praci-s-drogove-zavislymi-klienty

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj