Jak pracují odsouzení? 2. 6. od 9.30, Podskalská 19, Praha 2

15.05.2017 12:30

                                                                                         POZVÁNKA NA SEMINÁŘ ZA BRANOU

 

                                                                                                         „Jak pracují odsouzení?“

Občanské sdružení Za branou,z.s. Vás srdečně zve na seminář věnovaný problematice zaměstnávání odsouzených a osob po výkonu trestu. Váženými partnery semináře jsou Věznice Rýnovice a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Jak se dělá v Rýnovicích?

Jsou odsouzení jen levná pracovní síla?

Čeho si všímá kaplan?

Co říká teorie?

Vyplatí se baťovský přístup k osobám po VTOS?

Na tyto otázky budou odpovídat:

1/Zaměstnávat či nezaměstnávat?

Ing. Jana Königová, zástupkyně ředitele Věznice Rýnovice                   

2/Kdo jsou zaměstnavatelé odsouzených? Jaké jsou jejich zkušenosti?

Ing. Jitka Čapková, Věznice Rýnovice

3/Zaměstnávání odsouzených z pohledu kaplanské práce a následné doprovázení po výstupu

Mgr. Květa Jakubalová, kaplanka Věznice Rýnovice               

4/Limity uplatnění osob propuštěných z  výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce 

Mgr. Petra Zhřívalová a Mgr.Hana Přesličková, Institut pro kriminologii a sociální prevenci

                    

                                  Přestávka 11.45-12.15

                 

5/ MPSV a začleňování osob po výkonu trestu odnětí svobody

Mgr. Jitka Modlitbová, MPSV               

6/Zaměstnávání odsouzených není jenom o penězích

Mgr. Irena Filařová Nucová, Human Garden s.r.o.                 

7/ Výpis z rejstříku trestů neřešíme

Ing. Anna Křivská, personalistka firmy Crocodille ČR, s.r.o.

8/ Prostupné zaměstnávání

Ilona Müllerová a Lucie Streichsbierová Dis, Rubikon centrum

KDY: 2. 6. 2017 od 9.30 do 14.00

KDE: Podskalská 19, Praha 2, zasedací místnost 2. patro

V případě zájmu o účast na semináři prosíme, zasílejte rezervace na adresu zabranou@gmail.com. Pro bližší informace volejte na 775 722 784.

Na viděnou se těší Jan Frank, Bedřiška Kopoldová.

    OS Za branou, z. s. 
    Bezručova 864, 252 30 Řevnice
    Tel.: 775 722 784      zabranou@gmail.com       https://zabranou.cz

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj