IDNES.CZ V ČLÁNKU O YELLOW RIBBON RUN A ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB PO VTOS MATE VEŘEJNOST.

14.05.2019 16:22

Neztotožňujeme se s tvrzením Idnes.cz. Běží se Yellow Ribbon Run. Pěkná akce, která má zvýšit povědomí lidí o problémech naší cílové skupiny. Podle Idnes.cz (nebo Rubikonu?) až polovina lidí, kteří jsou u nás ročně propuštěni z vězení, nedostane práci kvůli předsudkům společnosti. Ještě před pěti až deseti léty by se dalo chápat, že někdo může takto nadsazovat. Ale jsou předsudky právě dnes, kdy firmy berou opravdu téměř každého žadatele o práci a dokonce žádají po věznicích pracovníky, udržitelným zdůvodněním obtížné zaměstnatelnosti osob po VTOS? Z naší zkušenosti tomu tak není. Distancujeme se od tohoto tradovaného paušálního zdůvodňování problémů lidí po VTOS. Jejich problémy jsou mnohem složitější a nezasluhují líbivé, účelové a politické fráze.Jan Frank, předseda OS Za branou.

Odkaz na text Idnes.cz:

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zluta-stuzka-yellow-ribbon-beh-veznic-vezenska-sluzba-ministryne-benesova.A190514_094803_domaci_lre?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop

 

P.S: Na náš podnět redaktorka Idnes.cz text s omluvou změnila.

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj