Idnes.cz o semináři Za branou věnovaném vztahu pachatele a poškozeného

29.03.2015 16:48

Usmíření mezi pachatelem a obětí je možné a žádoucí, jak potvrzuje článek idnes.cz o posledním semináři Za branou.

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj