"Již nechci krást, ale pracovat" - Dvoudenní konference VS ČR

12.05.2010 16:47

 

Ve dnech 11. - 12. 5 . 2010 se konala ve Věznici Příbram konference nazvaná "Již nechci krást, ale pracovat". Za branou se zúčastnila v osobě naší místopředsedkyně Bedřišky Kopoldové. Pořadatelem konference byla Věznice Příbram a zúčastnili se jí dále zástupci věznic Vinařice, Liberec, Ostrov , Plzeň, Stráž pod Ralskem a Valdice, dále zástupci GŘ VS ČR, sociální kurátorů a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.

První den konference byl soustředěn na výsledky práce Věznice Příbram. Její pracovníci, psycholog Mgr. Zděnek Kilián a sociolog Mgr. Panama prezentovali svůj pilotní projekt zaměřený na vývoj postojů odsouzených (Náš těší, že v oblasti dluhové problematiky na něm externě spolupracovala také Bedřiška Kopoldová ze Za branou). Své programy a projekty ale prezentovali i zástupci dalších zmíněných věznic.

Druhý den byly připraveny celkem čtyři workshopy, jejichž podtituly byla například „Práce s vinou“, „Účinnost intervenčních programů u odsouzených“ nebo „Práce s dluhy“.

Konference byla velmi zajímavá, umožnila výměnu zkušeností a nových nápadů a ukázala, že ve věznicích pracuje dost kvalifikovaných pracovníků s velkým zájmem o problematiku.

JUDr. Bedřiška Kopoldová

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj