DOPORUČUJI ODSOUZENÝM, ABY SE SE STÍŽNOSTMI NA ODBORNOU STRÁNKU ZDRAVOTNÍ PÉČE OBRACELI NA MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, ŘÍKÁ JUDr. MILAN SVOBODA Z KANCELÁŘE OMBUDSMANA (II. ČÁST)

28.01.2018 20:21

Trvale pracovně nezařaditelní odsouzení

Kategorii odsouzených trvale pracovně nezařaditelných (TPN) vymezuje § 69 zákona o výkonu trestu. Podle tohoto ustanovení do kategorie TPN patří odsouzený, který je starší 65 let, pokud sám nepožádá o zařazení do práce; který byl uznán invalidním ve třetím stupni, ledaže sám požádá o zařazení do práce a jeho pracovní schopnost takovéto zařazení připouští; nebo jehož zdravotní stav neumožňuje trvalé pracovní zařazení.  Může se tedy jednat o odsouzené se zdravotním postižením pohybového ústrojí ale i osoby s duševním onemocněním, anebo zdravé seniory. Více na rodinyveznu.cz/zajima-vas/39-doporucuji-odsouzenym-aby-se-se-stiznostmi-na-odbornou-stranku-zdravotni-pece-obraceli-na-ministerstvo-spravedlnosti-rika-judr-milan-svoboda-z-kancelare-ombudsmana-ii-cast

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj