Dopis Za branou ministru zdravotnictví ČR u příležitosti dne dětí: otevřeme dětem věznice

01.06.2020 09:57

Vážený pane ministře,

když dovolíte, rád bych Vás požádal jménem spolku Za branou, jistě také jménem stovek dětí odsouzených rodičů, o zvážení úpravy nařízení mimořádného opatření MZ ČR ze dne 18. 5. 2020 Vězeňské službě ČR. Ve věznicích díky němu již začaly návštěvy blízkých odsouzených, ale jsou z něj vyloučeny děti. Důvodem je pravidlo jeden návštěvník, jeden odsouzený. Děti do 15 let nemohou do věznic vstupovat samostatně. A kvůli zmíněnému pravidlu nemohou v doprovodu na návštěvní místnost za odsouzeným rodičem.   Děti mohou, i přes častá doporučení nemocnic, aby šlo o děti starší 10, či 12 let, od 25. května na návštěvy za pacienty do nemocnic a do zařízení sociální péče, která jsou nepochybně na žebříčku rizikovosti z pohledu šíření jakékoli nákazy výše než věznice. Odsouzení rodiče jsou od března tohoto roku odkázáni toliko na písemný, telefonický, někteří na „skypový“ kontakt se svými dětmi.

Vážený pane ministře, prosím, je-li to možné, o zvážení dodatečné úpravy nařízení MZ ČR Vězeňské službě ČR ve smyslu podnětu k vytváření specifických pravidel pro návštěvy dětí odsouzených rodičů ve věznicích.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Jan Frank, předseda Občanského sdružení Za branou, z.s.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj