Děti v počtu 1 mohou v doprovodu dle nařízení MZ ČR na návštěvy do věznic

22.06.2020 14:04

S účinností ode dne 22. června 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádné opatření se Vězeňské službě České republiky nařizuje

1. rozhodnout ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence o dočasném omezení návštěv

a) obviněných uskutečňovaných podle § 14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.,

b) odsouzených uskutečňovaných podle § 19 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

c) chovanců uskutečňovaných podle § 10 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla v rámci jedné návštěvy umožněna návštěva pouze jedním návštěvníkem a v případě, že je jedním z návštěvníků osoba mladší 15 let, pak nejvýše dvěma návštěvníkům.

 

Více: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-narizeni-vezenske-sluzbe-cr-s-ucinnosti-od-22-6-2020-do-odvolani/

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj