Článek: Za branou na návštěvě u britské organizace Partners of Prisoners (POPS) v Manchesteru

21.06.2016 21:05

Za branou na návštěvě v britské organizaci Partners of Prisoners (POPS)

Ve dnech 11. -16. června 2016 pracovníci Za branou, předseda Jan Frank a jeho zástupkyně JUDr. Bedřiška Kopoldová,  podnikli pracovní návštěvu v Manchesteru, kam byli pozváni organizací věnující se pomoci rodinám vězňů POPS (Partners of Prisoners). Návštěvu Manchesteru jsme naplánovali, abychom poznali, jak se problematikou rodin odsouzených a šířeji vězeňstvím zabývají neziskovky či spíše jejich vzorek ve Spojeném království.

POPS vznikly na začátku 90. let 20. století z hnutí partnerek vězňů, kteří se nacházeli ve Věznici Jejího veličenstva v Manchesteru, známé také jako Strangeways. Jak uvádí ředitelka POPS a zároveň jedna z protagonistek tehdejší iniciativy paní Diane Curry, manchesterští, potažmo angličtí vězni, jejich blízcí a příbuzní, se na přelomu 20. a 21. století museli smířit s velmi zaostalým stavem vězeňství jak po stránce materiální, tak lidskoprávní. Diane vzpomíná, jak rodiny vězňů s dětmi stály hodinové fronty v dešti před věznicí v den návštěv, přičemž při troše smůly čas návštěv vypršel dříve, než se na ně dostala řada. Spolu s mnoha dalšími důvody týkajícími se poměrů přímo ve věznici vedl tento stav k závažné vzpouře manchesterských vězňů v dubnu roku 1990.

Na jejím základě se poměry v britském vězeňství začaly postupně proměňovat, vyslyšeny byly i ženy a rodiny vězňů. POPS se za čtvrt století existence podařilo mnoho věcí na poli pomoci vězňů a u celé řady iniciativ sehrály klíčovou roli. POPS je s přibl. 70 zaměstnanci poměrně velkou organizací působící ve věznicích a prostřednictvím klientských center na severu Anglie. Pro představu jen dodejme, že v britských vězeních v současnosti pyká na 85 tisíc obviněných a odsouzených. Jde o dvojnásobek oproti stavu přibl. před 30 lety. Také britské věznice jsou v podstatě na 100 % kapacity plné. Na druhé straně, Britů je 6 x více než obyvatel ČR, ale mají „jen“ 4 x více odsouzených.

Hlavním projektem POPS jsou „visitors´s centres“, tzn. návštěvní centra, která v POPS pojmenovali 2nd Chance (Druhá šance.) Pro nás bylo milým překvapením, že tato centra působí přímo ve věznicích a jsou na základě smluv POPS s konkrétními věznicemi vedena pracovníky POPS, přičemž návštěvy samozřejmě probíhají za účasti vězeňské stráže. Veškeré návštěvy odsouzených probíhají v těchto věznicích pod taktovkou POPS. Jste-li chudá britská rodina pobírající sociální dávky a váš příbuzný je ve vzdálené věznici, máte nárok na proplacení jízdného do věznice státem.

Jde o pěkně a pohodlně vybavené prostory, většinou umožňující základní dotykovou komunikaci návštěvníků a odsouzených a péči o dítě. Samozřejmostí jsou pěkně vybavené dětské koutky. Perličkou, u nás těžkou představitelnou, jsou kavárny 2nd Chance integrované do návštěvního centra, zde si mohou odsouzení a návštěvníci zakoupit občerstvení včetně sendviče. To ale není vše: tyto sendviče vyrábí v POPS bývalí odsouzení a dodávají jich desítky tisíc měsíčně do všech návštěvních center. Také rozvoz sendvičů zajišťuje jeden z bývalých klientů POPS, dnes majitel malé dopravní firmy.

Vedle rutinních návštěv je POPS několikrát do roka zároveň organizátorem celodenních rodinných dnů, vyhrazených pro odsouzené s nejlepším chováním. POPS ve svých věznicích praktikuje jednu výbornou věc: v návštěvních centrech pořádá pravidelná setkání ředitele dané věznice s rodinami vězňů.

Když už jsme za zdmi britské věznice, stojí za zmínku, že POPS je ve svých smluvních věznicích přítomen zároveň ve vlastní kanceláři, a to spolu s dalšími smluvními neziskovkami nebo sociálními službami ve vztahu k věznici. Tyto zde úzce spolupracují se sociálním pracovníkem dané věznice. Odsouzení mají v britských věznicích povinné předvýstupní poradenství s důrazem především na ubytování. Jinými slovy: nestane se, že by recidivoval bývalý vězeň, u kterého by nebylo odškrtnuto, že dostal rady kam jít po propuštění na azylové ubytování. Jistě nejde o spásné řešení. Přesto je to aspoň něco oproti naší české věčné diskusi na téma, zda za recidivu může systém či jedinec.

Britové rovněž rozluštili jednu pro nás Čechy nebývalou záhadu. Místo aby sociálně potřebné propuštěné vězně nechaly úřady déle než měsíc čekat na vyplacení dávek hmotné nouze, jako je tomu u nás, výše uvedený systém dislokace sociálního poradenství ve vězení zajistí, že vězeň o dávky požádá ještě před propuštěním. Ať už toto zdržení podpory sociálně slabších propuštěných vězňů je či není též na vině naší poměrně vysoké recidivy, jde přinejmenším o dosti racionální námět, jak těmto lidem pomoci hned po propuštění z vězení.

Všichni odsouzení na více než 12 měsíců kromě pachatelů pykajících dlouhodobé tresty vedle toho musí po propuštění po dobu až jednoho roku strpět pravidelné kontroly britské probační služby. Ta je v Británii rozdělena na dvě části, jednu se státním statusem, která se zabývá odsouzenými s dlouhými tresty (National Probation Service), a druhou, která má spíše postavení velké neziskovky a zabývá se odsouzenými s nižšími tresty (National Offender Management Service).

Britové mají recidivu u osob potrestaných odnětím svobody mezi 45 až 50 %. Na rozdíl od nás ale měří jen odborně specifikované roční období po propuštění. Svou reálnou recidivou se proto příliš nechlubí. Také proto na nás „specialista proti recidivě“ liverpoolské věznice, jíž jsme rovněž měli tu čest navštívit, nevěřícně zíral, když jsme ho informovali o tom, že nemalé procento našich odsouzených má tresty za neplacení výživného. V Británii jde o chování, které odnětím svobody nemůže být potrestáno. Všichni Britové se naší soudní praxi v této otázce divili, neboť podle nich neplatič výživného musí být na prvním místě veden k placení výživného, což je z vězení dosti obtížné.

Britští vězni mají takřka stoprocentní zaměstnanost, aspoň dle tvrzení zástupce liverpoolské věznice. Počítají se v to nicméně i odsouzení studující. Jednou malou inspirací může být pro nás (či spíše naše odsouzené starší 18 let) i zajímavá praxe, spočívající v důrazu na vzdělání. Dostane-li se do vězení v Británii člověk bez dokončeného základního vzdělání, je podroben dokončení školní docházky. Britští vězni nemusí platit za pobyt ve věznici. Pro ty, co dluží, je to samozřejmě dobře, pro daňové poplatníky možná tolik ne.

Ale zpět k POPS. Druhým velkým projektem této organizace je síť ambulantních poradenských center 2nd Chance pro osoby po výkonu trestu. Navštívili jsme jedno hned naproti manchesterské věznici v centru pro závislosti ARC a druhé v Oldhamu, městě kousek od Manchesteru, které sloužilo jen ženám po propuštění. Sem jsme vpadli zrovna ve chvíli, kdy si tu několik klientek POPS dalo povinnou schůzku s pracovnicemi britské „probačky“. Jedna z nich prozradila, že si klienty nikdy nezvou do kanceláří, ale dávají přednost neformálnímu prostředí, kde se navíc mohou poradit i s POPS. I toto si lze u nás dost těžko představit.

Na závěr ještě zmínka o naší návštěvě ženské věznice ve vesnici Styal, kousek od Manchesteru. Také zde POPS provozuje návštěvní centrum 2nd Chance s kavárnou. Na první pohled byste řekli, že jde zřejmě o příjemné sanatorium sestávající z roztomilých viktoriánských pavilonů. Ve skutečnosti jde o vězení se vším všudy, ženy si však na svých pavilonech, které se na noc zamykají, vládnou samy. Když se něco děje, mohou tlačítkem alarmovat vězeňskou stráž. Součástí věznice, byť mimo její zdi, je otevřený pavilon, spíše jakási ubytovna, tamní odsouzené jsou prakticky svobodné. Práci nalézají například v restauraci spadající do systému vězeňských restaurací a cateringových služeb CLIN, kde z vás v době výkonu trestu udělají prvotřídního kuchaře, naučí obsluhovat a ještě řídit restauraci. Absolventi této „akademie“ mají recidivu kolem 10 %.

Ne všechny podněty nabízející systém britského vězeňství, jistě ne dokonalý a jistě ne tak o mnoho úspěšnější, než ten náš, lze v krátkosti zachytit. Kapitolou o sobě je třeba i takový měsíčník „Inside Time“, který píší a vydávají angličtí vězni. Má dosti vysokou úroveň. Jsme rádi, že jsme se seznámili s podstatnými věcmi z našeho pohledu, tj. organizace zabývající se rodinami vězňů a samozřejmě také lidmi po výkonu trestu. Rádi bychom některé uvedené podněty, slučitelné s realitou, uvedli aspoň zčásti v život tady u nás, v ČR. Můžeme také slíbit, že zástupci POPS se nejspíše na konci roku 2016 ukáží v ČR, čemuž bychom rádi dali publicitu.

Zpět

Fotogalerie: Článek: Za branou na návštěbě u britské organizace Partners of Prisoners (POPS) v Manchesteru

1 | 2 >>
/album/fotogalerie-clanek-za-branou-na-navstebe-u-britske-organizace-partners-of-prisoners-pops-v-manchesteru/img-20160614-115104-jpg/
/album/fotogalerie-clanek-za-branou-na-navstebe-u-britske-organizace-partners-of-prisoners-pops-v-manchesteru/img-20160613-150136-jpg/
/album/fotogalerie-clanek-za-branou-na-navstebe-u-britske-organizace-partners-of-prisoners-pops-v-manchesteru/img-20160614-123641-jpg/
/album/fotogalerie-clanek-za-branou-na-navstebe-u-britske-organizace-partners-of-prisoners-pops-v-manchesteru/img-20160614-124313-jpg/
/album/fotogalerie-clanek-za-branou-na-navstebe-u-britske-organizace-partners-of-prisoners-pops-v-manchesteru/img-20160614-124357-jpg/
/album/fotogalerie-clanek-za-branou-na-navstebe-u-britske-organizace-partners-of-prisoners-pops-v-manchesteru/img-20160614-142335-jpg/
/album/fotogalerie-clanek-za-branou-na-navstebe-u-britske-organizace-partners-of-prisoners-pops-v-manchesteru/img-20160615-115939-jpg/
/album/fotogalerie-clanek-za-branou-na-navstebe-u-britske-organizace-partners-of-prisoners-pops-v-manchesteru/img-20160615-120005-jpg/
/album/fotogalerie-clanek-za-branou-na-navstebe-u-britske-organizace-partners-of-prisoners-pops-v-manchesteru/img-20160615-120018-jpg/
/album/fotogalerie-clanek-za-branou-na-navstebe-u-britske-organizace-partners-of-prisoners-pops-v-manchesteru/img-20160615-120035-jpg/
1 | 2 >>

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj