Článek předsedy o. s. Za branou v Lidových Novinách o stigmatech českých vězňů a zahlazování záznamů v rejstříku trestů

03.09.2012 11:25

V úterý 28. srpna vyšel v Lidových Novinách článek Mgr. Jana Franka „Stigma českých vězňů“, ve kterém se autor zamýšlí nad systémovými peripetiemi, se kterými se setkávají propuštění vězni v ČR.

Autor se vyslovuje pro zavedení „shovívavějšího rejstříku trestů“, který by umožňoval v rychlejší lhůtě zahladit záznamy o spáchaných lehčích trestných činech a propuštěným vězňům tak umožnil snáze nalézt zaměstnání.

V současnosti na možnost zahlazení trestného činu v rejstříku trestů čeká pachatel, který byl odsouzen k trestu odnětí svobody do jednoho roku, tři roky, během kterých má stížený přístup na trh práce a je tak často nucen vyhledávat práci na černo nebo se znovu živit trestnou činností. Příliš dlouhá lhůta potřebná k zahlazení záznamu v RT tak může jako jeden z dílčích faktorů podle Jana Franka přispívat k recidivě a přeplněnosti českých věznic.

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj