Anotace semináře z Prison Family & Art Festu se záznamem

04.12.2013 21:28

Dopolední odborný seminář

Seminář se věnoval problematice podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, s důrazem na poskytování záruk některými občanskými sdruženími za dovršení nápravy odsouzeného /dle §331 trest. řádu /. Důvod k tomu bylo hlavně to, že v posledních letech začala v této oblasti působit občanská sdružení, která tyto záruky soudům za některé odsouzené nabízejí. Začal se tak znovu, i když v jiné podobě, používat institut, který byl upraven už v dřívějších předpisech, ale jeho použití se vztahovalo převážně na členy organizací - odborových, mládeže, tělovýchovných organizací ap. Po r. 1990 téměř vymizel a i v mnoha komentářích se spíše počítalo do budoucna s jeho zánikem. V posledních letech však začal být znovu používán některými občanskými sdruženími, a to jako nabídka převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného /a následná další spolupráce s tímto odsouzeným/. Zájem o tyto záruky mezi odsouzenými je poměrně velký, zejména mezi těmi, kteří jsou ve výkonu trestu již opakovaně a jejich šance na podmíněné propuštění je jinak poměrně malá.

Dle statistik Ministerstva spravedlnosti ČR požádá cca 10 000 odsouzených o podmíněné propuštění za rok, z toho přibližně u 3000 je vyhověno /prosté PP/, asi u 1000 odsouzených je uložen probační dohled, počty přijatých záruk občanských sdružení nejsou ve statistice uvedeny, jedná se přibližně o několik desítek případů. Této činnosti se věnují hlavně o. s. Maharal, Liberty people a Lighthouse, všechny tyto organizace mají ve své náplni pomoc odsouzeným a propuštěným, není to omezeno jen na poskytování záruk. Všechna tato sdružení přijala pozvánku na seminář, jejich zástupci přednesli krátké příspěvky o činnosti a zúčastnili se diskuse. Dále vystoupil se svým příspěvkem zástupce Probační a mediační služby Mgr. J. Mašín /středisko Nymburk /. V diskusi dále potom vystoupili zástupci Gen. ředitelství Vězeňské služby, Vězeňské duchovenské péče a sociální kurátoři.

Byli pozváni i zástupci soudů, v jejichž obvodu či okrese je věznice a s touto problematikou se často setkávají, bohužel se však omluvili pro zaneprázdněnost.

 

Diskuse byla poměrně bouřlivá a ukázala zejména: 

  • Do oblasti postpenitenciární péče vstoupila tato sdružení, v nichž působí také bývalí odsouzení, kteří tak mají sami zkušenost s výkonem trestu. Tento jev je běžný v mnoha zemích Evropy i světa,i  tam, kde je vězeňská péče na velmi vysoké úrovni /př. Skandidávské státy /, je tam dobře hodnocen a tyto organizace se staly součástí systému péče o odsouzené.
  • Tyto organizace navazují kontakt s odsouzenými už ve výkonu trestu, v některých případech nabízejí soudu záruku za konkrétní odsouzené a pracují s nimi a jejich rodinami  potom i po propuštění až 1 rok, někdy i déle. Jejich úspěšnost je poměrně vysoká.
  • Chybí lepší spolupráce s vězeňskou službou, v některých případech jsou problémy se vstupy do věznice /možnost navázat kontakt s odsouzeným ještě v době výkonu trestu/ a také určitá nedůvěra ze strany vězeňské služby. V některých případech tyto organizace /Maharal, Liberty people/ požadují od odsouzených nebo jejich rodin dary na činnost, k tomu zástupci podali vysvětlení.

Sdružení, ale i sociální kurátoři volají po pravidelných setkáních s vězeňskou službou, která dříve byla, ale došlo k přerušení, což přináší potom mnoho nedorozumění. Toto si uvědomuje i vězeňská služba a dojde snad v brzké době k obnovení těchto setkání a lepší komunikaci .

Přestože v některých případech soudy nabídky na převzetí záruky přijaly /někdy až na odvolání /, je u soudců velká neinformovanost o těchto organizacích a jejich činnosti a je potřeba zlepšit komunikaci i mezi těmito organizacemi a soudy, toto je však potřeba řešit prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti, na které se v tomto obrátíme.

Závěrem je možno konstatovat, že tyto organizace se postupně stávají součastí systému postpenitenciární péče u nás, pracují s velkým nasazením a - i přes určité výhrady - mohou být odsouzeným a propuštěným prospěšná.

JUDr. Bedřiška Kopoldová

Audiozáznam ostře sledovaného semináře na téma poskytování společenské záruky, který vedla JUDr. Bedřiška Kopoldová v dopoledním bloku Prison Family & Art Festu 28. 11. 2013 v kině Atlas. (Rozděleno do dvou částí kvůli velikosti.)

Poskytování společenské záruky 1

Poskytování společenské záruky 2

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj