ANKETA ZA BRANOU: JAK HODNOTÍTE NÁVŠTĚVY VE VĚZNICI?

17.12.2017 12:21

Vážení přátelé Za branou, zejména Vy, kdo aktuálně máte svého blízkého ve vězení,

 


rádi bychom Vás požádali o malou spolupráci, jejímž cílem je působit na zlepšení vybavení a provozu návštěvních místností v českých věznicích. Odpovědí na níže uvedené otázky přispějete k jednoduše pojatému základnímu průzkumu - hodnocení režimu návštěv v českých věznicích. Bude předmětem zveřejnění i plánovaného lednového semináře v Praze.


Jezdíte, nebo jste v minulosti jezdil/la na návštěvy za svým blízkým či příbuzným do věznice?


V kterém roce?


Jezdil/la jste s dětmi?


Do které věznice/věznic?


Měla/má věznice dětský koutek?


Byl/Je vybaven hračkami?


Měla/má Vaše návštěvní místnost nabídku občerstvení? Např. automat? Na jídlo? Nebo jen na pití?


Týkala se Vás tzv. bezdotyková návštěva? Znali jste důvod?


Byl na návštěvě přítomen vychovatel nebo sociální pracovník?


Bylo reálné s ním hovořit o vašem blízkém?


Je něco, nač byste rád/ráda pozitivně, nebo negativně upozornil/la? 


Pokud se rozhodnete odpovědět, učiňte tak prosím nejlépe na zabranou@gmail.com


Děkujeme za pozornost, Jan Frank, Za branou

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj