Vítáme Vás na stránkách o. s. Za branou

01.01.2010 21:24

Členy o. s. Za branou jsou v současnosti tři osoby pracující dobrovolně. Za branou, o. s. žádá o dotace, aby mohlo v budoucnosti začít s poskytováním sociálních služeb propuštěným vězňům.

Důvodem pro poskytování sociálních služeb propuštěným vězňům je jejich obtížná zaměstnatelnost způsobovaná požadavky zaměstnavatelů na jejich bezúhonnost. Nezaměstnanost nemalého počtu osob z cílové skupiny způsobuje jejich reálné ohrožení sociálním vyloučením, bezdomovectvím, nakonec vede k recidivě jejich kriminálního chování.

Aktivity, které propuštěným vězňům pomohou s nalezením zaměstnání a ubytování jsou proto velmi žádoucí, fungují jako prevence vzniku bezdomovectví i další kriminální činnosti.

Za branou, o. s. plánuje provozovat sociální rehabilitace a poradenství ve spolupráci s azylovými domy a Vězeňskou službou ČR. V rámci VS ČR předpokládáme podporu a spolupráci s Vězeňskou duchovní službou VS ČR, tedy vězeňskými kaplany, rovněž spolupráci s o. s. Vězeňská duchovenská péče, zastřešující práci dobrovolných duchovních a laiků ve věznicích. Tito, podobně jako v minulosti, mohou motivovat klienty ve věznicích, upozorňovat na naše služby a naopak, účastnit se našich besed ve věznicích a celkově působit jako civilní pojítko Za branou dovnitř věznic. 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj