21.2. 2019: SEMINÁŘ ZA BRANOU O TRESTÁNÍ MAJETKOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

06.02.2019 11:47

Vážení přátelé,

dovolujeme si pozvat Vás na seminář Za branou. Věznice si na nedostatek odsouzených nemohou stěžovat, je proto na místě klást otázky po smyslu a logice trestání v České republice. Úhlem pohledu semináře, na který Vás co nejsrdečněji zveme, je majetková kriminalita.

  • Jaké tresty ukládají soudy za majetkové trestné činy?
  • Jací jsou pachatelé majetkových trestných činů?
  • Opravdu klesá majetková trestná činnost?
  • Jak tyto tresty vnímají sami odsouzení ?

 

Na tyto otázky budou odpovídat:

 

Mgr. Jakub Drápal z Právnické fakulty UK : "Jaké tresty ukládáme za majetkové trestné činy ?"

 

Mgr. Květa Jakubalová, kaplanka Věznice Rýnovice  "Tresty za majetkové trestné činy z pohledu kaplanské praxe ".

 

Seminář se koná 21. 2. 2019 od 14:00 na adrese Za branou, Krakovská 21, klubovna v přízemí. Zvoňte na „klubovna“.

 

Potvrzení účasti zasílejte prosím na zabranou@gmail.com.

Na setkání se těší  Jan Frank, Beruna Kopoldová.  

 
 
 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj