Zpráva ze 13. semináře o. s. Za branou s tematikou vězeňství a amnestie

28.02.2013 13:00

Dne 21.2.2012 se konal už 13. seminář o. s. Za branou, tentokrát s tematikou amnestie z pohledu neziskových organizací, pracujících s vězni a propuštěnými/a projektem Al Paso Oblastní Charity Třebíč.

Přednášející Anna Šabatová byla k tématu amnestie velmi povolaná - jednak jako předsedkyně Helsinského výboru, dále jako bývalá zástupkyně veřejného ochránce práv, tak i jako odborník, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá.

Seznámila posluchače s některými statistickými údaji, týkající se vězenství a srovnáním počtu vězněných u nás a v evropských státech a dále se zabývala úvahami o tom, co by bylo potřeba změnit, aby systém byl účinnější a více bylo využíváno alternativních trestů a dalších opatření, které jsou již součástí našeho právního řádu. Počet vězněných je u nás přesto stále velmi vysoký, rovněž tak podíl recidivistů .

V druhé části nás seznámil s projektem Al Paso jeho vedoucí Jasroslav František Žák. Tento projekt cíleně vyhledává osoby ve vězení, které mají trvalé bydliště v regionu Vysočina, zabývá se i prevencí a úzce spolupracuje s dalšími projekty Charity a je podporován i městem Třebíč a krajem Vysočina. Tento projekt je u nás poměrně ojedinělý a má celkem dobré výsledky. K obou příspěvkům proběhla zajímavá diskuse.

JUDr. Bedřiška Kopoldová, o. s. Za branou

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj