Aktuality

2. ročník Literární soutěže Za branou zná vítěze

07.09.2021 11:31
Vítězem 2. ročníku Literární soutěže Za branou podle mínění odborné poroty je Dušan Faltýnek z Věznice Stráž p. Ralskem s povídkou o ztrátě svobody...
>>

Jáchym Topol: "Od mládí jsem literaturu vzniklou v kriminálech četl. Jsou to perly"

20.08.2021 15:27
K tomu, že jsme se jako na jednoho z porotců 2. ročníku Literární soutěže Za branou, obrátili právě na Jáchyma Topola, nás vedla hlavně jeho vysoká...
>>

Hlasujte se spisovatelem Ladislavem Ziburou v ceně veřejnosti ročníku Literární soutěže Za branou

03.08.2021 14:01
Jedním z porotoců 2. ročníku Literární soutěže Za branou se stal také Ladislav Zibura, mladý spisovatel známý svými pěšími cestopisy. Ve věznicích...
>>

Do finále literární soutěže odsouzených postoupilo 27 děl, cena veřejnosti

03.08.2021 13:56
162 autorů z 28 věznic. Taková byla žeň letošní literární soutěže Za branou. O 100 autorů a 14 věznic více než loni...Věznice nejvíce zastoupené ve...
>>

2. 8. 2021, 17:00: setkání Svépomocné skupiny osob blízkých lidem ve vězení, možná i Skype forma účasti

20.07.2021 15:40
2. 8. 2021 od 17:00 pořádá OS Za branou další "live" setkání Svépomocné skupiny pro blízké odsouzených. MOŽNOST SKYPE připojení! Témata: začaly...
>>

Setkání Svépomocné skupiny pro blízké odsouzených se koná 8. 6. 2021 od 17:00

26.05.2021 13:51
Vážení a milí blízcí odsouzeých, 8. 6. 2021 od 17:00 pořádá OS Za branou I. letošní setkání Svépomocné skupiny pro blízké odsouzených. Hovořit už...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Anketa

Myslíte si, že je smysluplné zabývat se propuštěnými vězni?

Ano (516) 39%

Ano, ale jen přísně profesionálně (159) 12%

Ne (641) 49%

Celkový počet hlasů: 1316

Aktuality

Zpráva ze 13. semináře o. s. Za branou s tematikou vězeňství a amnestie

28.02.2013 13:00
Dne 21.2.2012 se konal už 13. seminář o. s. Za branou, tentokrát s tematikou amnestie z pohledu neziskových organizací, pracujících s vězni a propuštěnými/a projektem Al Paso Oblastní Charity Třebíč. Přednášející Anna Šabatová byla k tématu amnestie velmi povolaná - jednak jako předsedkyně...
>>

Můj blízký je propuštěn z vězení – co dělat?

06.01.2013 16:52
Propuštění z vězení je náročná situace, krize i šance na velkou životní změnu k lepšímu, která po Vašem blízkém vyžaduje pevnou vůli vyřídit si všechny náležitosti, odhodlání pokračovat v životě legálním způsobem s udržováním zdravých mezilidských vztahů. Jako osoba blízká můžete propuštěnému...
>>

Za branou na TV Prima o dopadech amnestie

03.01.2013 22:38
K amnestii a problematice možného zvýšeného zatížení sociálních služeb v souvislosti s větším množstvím propuštěných osob ohrožených sociálním vyloučením (zejm. bezdomovectvím) se v hlavních zpravodajských relacích TV Prima dne 2.1.2012 a 3.1.2012 vyjádřil předseda o. s. Za branou Jan Frank.
>>

Primární prevence a Projektové dny na ZŠ: S Romanem opět na Karlovarsku

07.11.2012 09:48
Když jsme v dubnu 2012 poprvé předstoupili s Romanem v Karlových Varech před studenty v rámci školské primární prevence, měli jsme z toho velmi dobrý pocit. Naprostá většina žáků-bylo jich asi 200-hlasovala pro, aby se pomáhalo propuštěným vězňům. O. s. Bludiště nás pozvalo k další spolupráci ve...
>>

Moderované diskusní fórum pro rodiny a blízké lidí ve vězení

14.10.2012 11:23
Na adrese: www.rodinyveznu.cz jsme zřídili moderované, anonymní diskusní fórum pro rodiny a blízké vězňů. Moderátory jsou Mgr. Jan Frank a Jiří Mataj z o. s. Za branou.
>>

Příspěvek o kriminalitě v rudolfínské Praze ze zářijového semináře Za branou

08.10.2012 20:46
Rozsáhlý příspěvek přednesl PhDr. Ondřej Hladík z Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR, jeho nezkrácenou verzi nyní přinášíme: Kriminalita v rudolfínské Praze Přestože kriminalita doprovází lidstvo od nepaměti, její chápání se během staletí měnilo. Rozdíly samozřejmě nelze...
>>

Příspěvek o inovacích v penitenciární péči ze zářijového semináře Za branou

07.10.2012 21:48
Jiří Mataj z o. s. Za branou ve svém příspěvku představil některé zajímavé inovace z Anglie v oblasti (post)penitenciární péče. Společným jmenovatelem jim byl fakt, že byly iniciovány laiky, kteří měli buď osobní zkušenost s výkonem trestu nebo měli ve vězení někoho blízkého. Geneze těchto...
>>

Příspěvek o nových poznatcích v soudní psychologii ze zářijového semináře Za branou

07.10.2012 20:57
V první části semináře přednesla příspěvek o nových poznatcích v soudní psychologii dr. Veronika Polišenská z Psychologického ústavu ČAV. V. Polišenská je zkušenou pracovnicí v tomto oboru, vzdělání a zkušenosti získala i v zahraničí, zejména v Anglii. Zabývá se výzkumem, především v oblasti...
>>

15. setkání Svépomocné skupiny blízkých lidem ve vězení

25.09.2012 22:27
Svépomocná skupina pro manželky, rodiče, přítelkyně a blízké přátele lidí, co jsou ve vězení se z iniciativy o. s. Za branou schází od prosince 2011 až do dnešních dnů a to zpravidla 1x-2x do měsíce. Počet členů postupně vzrůstá, skladba skupiny se proměňuje a v současnosti je na jednom setkání...
>>

Článek předsedy o. s. Za branou v Lidových Novinách o stigmatech českých vězňů a zahlazování záznamů v rejstříku trestů

03.09.2012 11:25
V úterý 28. srpna vyšel v Lidových Novinách článek Mgr. Jana Franka „Stigma českých vězňů“, ve kterém se autor zamýšlí nad systémovými peripetiemi, se kterými se setkávají propuštění vězni v ČR. Autor se vyslovuje pro zavedení „shovívavějšího rejstříku trestů“, který by umožňoval v rychlejší...
>>
<< 12 | 13 | 14 | 15 | 16 >>
 

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj