Aktuality

Dětský psychoterapeut Martin Galbavý: Skype dětem nenahradí dotyk

03.09.2020 21:40
Návštěvy s dětmi ve věznicích byly vždy téma. Protiepidemiologická opatření MZ ČR a VS ČR, platná již od března, resp. června tohoto roku, návštěvy...
>>

1. ročník Literární soutěže Za branou má vítěze

29.08.2020 10:22
1. ročník Literární soutěže Za branou s tématem "Moje rodina" má vítěze!   1. místo: L. S.,...
>>

Poradna mimo provoz (dovolená) 20. 8.2020

20.08.2020 09:13
>>

Dopis generálnímu řediteli VS ČR týakjící se návštěv dětí ve věznicích

23.07.2020 20:33
  Vážený pane generální řediteli, dovolíte-li, přimluvím se tímto za rychlou liberalizaci v oblasti návštěv osob blízkých odsouzených...
>>

Poradna mimo provoz (dovolená):22.,23.,29., 30.7.

21.07.2020 21:29
>>

Práva rodiče ve vězení ve verzi PDF ke stažení

08.07.2020 14:57
Letáček ZB 07 2020.pdf (2110911)
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kalendář akcí

5.10.2020:setkání svépomocné skupiny pro blízké odsouzených a osob po VTOS

23.09.2020 15:52
>>

24.8.2020: Koná se svépomocná skupina

21.07.2020 21:34
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Anketa

Myslíte si, že je smysluplné zabývat se propuštěnými vězni?

Ano (472) 38%

Ano, ale jen přísně profesionálně (141) 11%

Ne (631) 51%

Celkový počet hlasů: 1244

Aktuality

Příspěvek o kriminalitě v rudolfínské Praze ze zářijového semináře Za branou

08.10.2012 20:46
Rozsáhlý příspěvek přednesl PhDr. Ondřej Hladík z Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR, jeho nezkrácenou verzi nyní přinášíme: Kriminalita v rudolfínské Praze Přestože kriminalita doprovází lidstvo od nepaměti, její chápání se během staletí měnilo. Rozdíly samozřejmě nelze...
>>

Příspěvek o inovacích v penitenciární péči ze zářijového semináře Za branou

07.10.2012 21:48
Jiří Mataj z o. s. Za branou ve svém příspěvku představil některé zajímavé inovace z Anglie v oblasti (post)penitenciární péče. Společným jmenovatelem jim byl fakt, že byly iniciovány laiky, kteří měli buď osobní zkušenost s výkonem trestu nebo měli ve vězení někoho blízkého. Geneze těchto...
>>

Příspěvek o nových poznatcích v soudní psychologii ze zářijového semináře Za branou

07.10.2012 20:57
V první části semináře přednesla příspěvek o nových poznatcích v soudní psychologii dr. Veronika Polišenská z Psychologického ústavu ČAV. V. Polišenská je zkušenou pracovnicí v tomto oboru, vzdělání a zkušenosti získala i v zahraničí, zejména v Anglii. Zabývá se výzkumem, především v oblasti...
>>

15. setkání Svépomocné skupiny blízkých lidem ve vězení

25.09.2012 22:27
Svépomocná skupina pro manželky, rodiče, přítelkyně a blízké přátele lidí, co jsou ve vězení se z iniciativy o. s. Za branou schází od prosince 2011 až do dnešních dnů a to zpravidla 1x-2x do měsíce. Počet členů postupně vzrůstá, skladba skupiny se proměňuje a v současnosti je na jednom setkání...
>>

Článek předsedy o. s. Za branou v Lidových Novinách o stigmatech českých vězňů a zahlazování záznamů v rejstříku trestů

03.09.2012 11:25
V úterý 28. srpna vyšel v Lidových Novinách článek Mgr. Jana Franka „Stigma českých vězňů“, ve kterém se autor zamýšlí nad systémovými peripetiemi, se kterými se setkávají propuštění vězni v ČR. Autor se vyslovuje pro zavedení „shovívavějšího rejstříku trestů“, který by umožňoval v rychlejší...
>>

Představení činnosti o. s. Za branou v časopise Sociální práce

13.08.2012 08:54
V čísle 2/2012 časopisu Sociální práce, které se věnovalo penitenciární problematice, byly rovněž představeny organizace věnující se sociální práci s pachateli trestných činů (nebo i s jejich rodinami), nechybělo tak ani občanské sdružení Za branou, Sdružení pro probaci a mediaci...
>>

Česká televize informovala o problematice zaměstnávání propuštěných vězňů

02.08.2012 21:48
Předseda o. s. Za branou Jan Frank se spolu s ostatními odborníky vyjádřil k problematice zaměstnávaní propuštěných vězňů v reportáži pro hlavní zpravodajskou relaci České televize . Kasuistická reportáž je ke shlédnutí zde.
>>

Příspěvek o svépomocné skupině na červnovém semináři o.s Za branou

18.06.2012 09:46
Třetím bodem programu semináře bylo vystoupení dvou členek projektu Svépomocná skupina osob blízkých lidem ve vězení, Soni a Saši. Projekt je průnikem zájmu o. s. Za branou o rodinné vazby osob ve výkonu trestu a snahy o zviditelnění dané problematiky ze strany lidí autenticky prožívajících...
>>

Příspěvek o Dismas House z červnového semináře o.s. Za branou

18.06.2012 09:28
Dovolte mi, abych se představila- jmenuji se Zuzana Schmidtová a ukončuji magisterské studium na Katedře amerických studií Fakulty sociálních věd a zároveň obor Řízení neziskových organizací na Fakultě humanitních studíí, oboje na Univerzitě Karlově. Můj zájem o postpenitenciární péči začal...
>>

Příspěvek o Mezinárodním vězeňském společenství na červnovém semináři

15.06.2012 12:03
Červnový seminář o.s. Za branou se nesl v duchu angažované pomoci vězňům inspirované zahraniční dobrou praxí motivovanou ať už explicitní křesťanskou misií přítomnou v aktivitách Prison Fellowship International (Mezinárodní vězeňské společenství) nebo implicitními křesťanskými hodnotami...
>>
<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15 >>
 

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj